Josef Schovanec và cờ của Autistan tại truyền hình Thụy sĩ