4/trụ sở chính

Trụ sở của tổ chức ngoại giao Autistan

Chúng tôi đã chọn thành phố tuyệt vời của Rio de Janeiro để làm cho đại sứ quán vật lý đầu tiên của chúng tôi trên thế giới, mà là lưu trữ các trụ sở của tổ chức của chúng tôi (chuyên dụng trang web: Autistan. Rio).

Thật vậy, dân số autistic thường bị từ chối hoặc được coi là chỉ có giá trị được gửi đến bệnh viện hoặc các trung tâm đặc biệt. Đó là lý do tại sao, với đại sứ quán đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi đang cố gắng làm tốt nhất cho những người thiểu số autistic, với một loại "ước mơ vị trí", để giảm inphán.

Và cũng có, Rio de Janeiro là một ví dụ tốt về một sự pha trộn hài hòa giữa thiên nhiên và các công trình của con người; tương tự như vậy, các đại sứ quán của Autistan đang phấn đấu được "điểm hội nghị" giữa ngôù ngaån (tự nhiên, kinh nghiệm) và xã hội (nhân tạo referõa).


Bản đồ của các tổ chức ngoại giao Autistan, với các đại sứ quán trực tuyến, và các đại sứ (ngày 2018 tháng 9)


Để biết thêm về trụ sở của chúng tôi, hoặ
c để sắp xếp một cuộc họp, xi
n vui lòng truy cập vào trang web dành riê
ng, Autistan. Rio: