Trang web mới của Autistan, được làm bằng WordPress

Trang web mới của Autistan hiện đang được phát hành, kể từ ngày 16 tháng 1 năm 2018 với WordPress.

Đó là những gì bạn đang nhìn thấy bây giờ.

Nó sẽ thay thế các trang tĩnh cũ hơn cho Autistan.org, đã được sử dụng từ năm 2014.

Chúng tôi đang cố gắng dịch các trang của chúng tôi để có thể tiếp cận được với hầu hết mọi người trên hành tinh, nhờ sự trợ giúp của Lingotek.

Trong tiếng Pháp, từ "Autistan" được tự động dịch là "Tự kỷ" (có nghĩa là "chứng tự kỷ").
Chúng tôi đang cố gắng khắc phục điều đó, nhưng đôi khi một số lỗi vẫn có thể xảy ra.
Đừng ngần ngại báo cáo cho họ, hoặc để giúp chúng tôi anyway.

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và hiểu biết của bạn.