Cờ của Autistan, mang bởi một đứa trẻ autistic tại Brussels (Bỉ) trong thế giới tự kỷ nhận thức ngày 2018

(ảnh: Cinzia Agoni)