Autistan ngày 2019: "hoạt động vớ màu xanh, trên đường đến Stan Auti" tại Brussels trên 31/03/2019

Một "lịch sử tuyên bố" của cha đỡ đầu của chúng tôi, Josef Schovanec, trên các Autistan và trên cờ của các Autistan:

Clip này có phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ.


Phỏng vấn với đại sứ của Autistan tại Bỉ, François Delcoux:

Clip này có phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ.


Phỏng vấn với đại sứ của Autistan tại Pháp, Hugo Horiot:

Clip này có phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ.