[RTBF (Đài phát thanh Bỉ)] Josef schovanec nói của bảo tàng quốc gia của Brazil, của hoàng đế Peter II, của các đại sứ quán vật lý đầu tiên của autistan tại Rio de Janeiro, dự án khiêm tốn của chúng tôi "bảo tàng của autistics"

Background: cháy tại bảo tàng quốc gia của Brazil tại Rio de Janeiro vào ngày 02 tháng 9, 2018 (Wikipedia bài viết) (xem nhận xét của chúng tôi về bộ phim truyền hình này, ở phần cuối của bài báo.) Sau này bi thảm và sự kiện rất buồn, người bạn mắc chứng tự kỷ Read More …

Trang web mới của Autistan, được làm bằng WordPress

Trang web mới của Autistan hiện đang được phát hành, kể từ ngày 16 tháng 1 năm 2018 với WordPress. Đó là những gì bạn đang nhìn thấy bây giờ. Nó sẽ thay thế các trang tĩnh cũ hơn cho Autistan.org, đã được sử dụng từ năm 2014. Chúng tôi đang cố gắng dịch các Read More …