Autistan ngày 2019: "hoạt động vớ màu xanh, trên đường đến Stan Auti" tại Brussels trên 31/03/2019

Một "lịch sử tuyên bố" của cha đỡ đầu của chúng tôi, Josef Schovanec, trên các Autistan và trên cờ của các Autistan: Clip này có phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ. Phỏng vấn với đại sứ của Autistan tại Bỉ, François Delcoux: Clip này có phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ. Phỏng vấn với Read More …

[Bài báo] "Một sự thông minh thay thế" (bởi tờ báo Bỉ "L'Echo")

Bài viết gốc: https://www.lecho.be/entreprises/general/une-intelligence-alternative/10009078.html CÂU CHUYỆN Một trí thông minh thay thế  Tự kỷ, Asperger, tiềm năng cao, neurodivergent, rất nhiều thuật ngữ để xác định người không điển hình, với một hình thức trí thông minh thay thế. Kỹ năng cũng bị bỏ qua bởi các công ty. Nói về "roundup" để mô tả Read More …

"Thay thế tình báo" (bài viết về chứng tự kỷ và Autistan của các tờ báo Bỉ "The Echo")

Bản gốc bài viết: https://www.lecho.be/entreprises/general/une-intelligence-alternative/10009078.html BÁO CÁO Một trí thông minh khác Tự kỷ, Asperger's, tiềm năng, điều khoản neurodivergent để xác định người không điển hình, với một hình thức của trí thông minh khác. Kỹ năng quá bị bỏ qua bởi các công ty. Phát biểu của "RAID" để mô tả dreadnought người Read More …