Bổ nhiệm Stephen M. Shore làm Đại sứ của Autistan tại Mỹ (bang New York)

Tháng 8 năm 2016, chúng tôi hỏi Stephen M. Shore nếu ông muốn trở thành Đại sứ của Autistan ở Mỹ (đối với bang New York).
Ông yêu thích khái niệm, và ông đồng ý.

Sau đó, Hội đồng các Đại sứ của Autistan (CAA) đã xác nhận cuộc hẹn này.

Sinh năm 1961, Stephen Mark Shore là một người tự kỷ, và giáo sư về giáo dục (chứng tự kỷ) tại Đại học Adelphi ở New York; ông trình bày và thuyết trình về tự kỷ, ở nhiều nước; ông cũng đã viết nhiều cuốn sách về chứng tự kỷ; và ông hiện là Đại sứ đầu tiên của Autistan tại Mỹ, chính thức từ tháng 10 năm 2016.

Chúng ta cần tiếp tục phát triển và củng cố Tổ chức của chúng ta (mà đi rất chậm vì thiếu phương tiện), trước khi Đại sứ có thể bắt đầu nhiệm vụ của mình.

  • Thông tin thêm về Stephen M. Shore:
    • Trang web của ông: AutismAsperger.net
    • Trang Wikipedia của ông: en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Shore_(professor)
    • Google: Tự kỷ của Stephen Shore