Bổ nhiệm Hugo Horiot làm Đại sứ của Autistan tại Pháp

Vào tháng 1 năm 2018, chúng tôi hỏi Hugo Horiot nếu ông đồng ý làm Đại sứ của Autistan ở Pháp.
Anh biết dự án của chúng tôi từ một thời gian dài, và anh trả lời tích cực và không do dự.

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2018, Hội đồng các Đại sứ của Autistan (CAA) đã xác nhận cuộc hẹn này.

Sinh năm 1982, Hugo Horiot là một diễn viên người Pháp, nhà văn và nhà hoạt động tự kỷ, sống ở Paris.

Ông thường bảo vệ nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ ở Pháp, trong các bài báo, cuộc phỏng vấn, xuất hiện trên truyền hình, và trong cuốn sách mới nhất của ông ("Autisme, j'accuse"), phát hành vào tháng 3 năm 2018.

Tình trạng tự kỷ ở Pháp là vô cùng khó khăn, bởi vì những lợi ích tài chính và chính trị rất quan trọng mà không phải là lợi ích cho autistics.


  • Thông tin thêm về Hugo Horiot:
    • Trang web của ông: HugoHoriot.com
    • Trang Wikipedia của ông: fr.wikipedia.org/wiki/Hugo_Horiot
    • Google: Hugo Horiot