3 / Tổ chức

Tổ chức Ngoại giao Autistan

Bản tiếng Anh của Biểu tượng (hoặc Dấu) của Braxin, tồn tại bằng các ngôn ngữ khác


Định nghĩa của Tổ chức Ngoại giao Autistan:

– Phiên bản theo luật định: "Tổ chức Phi chính phủ phi chính phủ quốc tế, ngoại giao, tự trị, nhằm mục đích giải thích, đại diện và bảo vệ thế giới tinh thần của các chứng tự kỷ và chứng tự kỷ."

– Phiên bản đơn giản: "Một tổ chức 100% tự kỷ, phi lợi nhuận như là một giao diện tôn trọng giữa thế giới tinh thần của autistics (hoặc chứng tự kỷ) và thế giới không tự kỷ."

– Hoặc, thậm chí đơn giản hóa hơn: "Một cầu nối giữa chứng tự kỷ và không tự kỷ."

Có thể nói rằng Autistan là về cuộc sống tinh thần và tinh thần của các cuộc tự kỷ, trong khi các tổ chức khác (như các hiệp hội về tự kỷ hoặc cha mẹ) là về cuộc sống vật chất của họ.
Do đó, chúng ta cũng có
thể nói rằng: – Đại sứ quán (và Đại sứ) của Autistan đại diện cho “một phần của người tự kỷ trong Autistan”, từ quan điểm của sự thích ứng với c
hứng tự kỷ – trong khi các tổ chức khác (của “ tự chủ ”) đại diện cho“ phần của người tự kỷ trên trái đất ”(trong thế giới vật chất), thường từ quan điểm của sự thích ứng với hệ thống xã hội.

Mặc dù Autistan không được công nhận là một quốc gia “thực sự”, khái niệm Đại sứ quán và Đại sứ có tính chất “ngoại giao”, cũng như hợp lệ như “Mô hình Liên hợp quốc” (cho thanh thiếu niên).


Tổ chức ngoại giao Autistan trên thế giới:


Kể từ tháng 10 năm 2016, người tạo ra cái tên "Autistan", Josef Schovanec (một người mắc chứng tự kỷ rất ni tiếng ở Pháp), là bố già của khái niệm Tổ chức Ngoại giao Autistan.