3.1 / Mục tiêu

Mục tiêu của Tổ chức Ngoại giao Autistan 

– Phiên bản đơn giản:

 • -G0100- ĐẠI DIỆN TÍCH CỰC CỦA TỰ ĐỘNG Biểu h
  iện tượng trưng cho chứng tự kỷ và của các điều kiện tự kỷ trên thế giới

  • Tiết lộ và duy trì sự mô tả bản chất thực sự của chứng tự kỷ, như một "ngọn lửa tự kỷ" (hoặc ánh sáng), với một thông điệp

  • Giống như một "tín hiệu" hoặc "catalyzer" cho "thức dậy", "mở khóa" và khuyến khích cho các điều kiện

  • Duy trì một đại diện tượng trưng và chính thức và công nhận các đặc điểm tự trị như một thể loại con người

  • Bảo vệ tự kỷ và quyền được sinh ra cho các điều kiện tự kỷ

 • -G0200– HOÀN LẠI NHA KHOA ĐỐI VỚI TỰ Đ
  ỘNG Hỗ trợ tinh thần và đạo đức cho các kỳ quan thế giới

  • Một nơi trú ẩn tâm thần tự kỷ, để cứu trợ và yên tâm

  • Cho một số hy vọng vào các phương tiện tự trị (và gia đình của họ)

  • Một "đối tượng tiêu điểm tích cực" thực sự hữu ích cho các đặc tính

  • Một công cụ cứu sống cho các phương tiện

 • -G0300 – DỮ LIỆU CHO TỰ ĐỘNG "Nh
  n diện xã hội đúng" của chứng tự kỷ, và sự tự tin cải thiện cho các điều kiện tự kỷ

  • Thông qua tổ chức của chúng ta và Đại sứ quán thể chất

  • Thông qua khái niệm của chúng ta về Đại sứ tự kỷ

  • Thông qua các công cụ khác như Thẻ nhận dạng quốc gia, v.v.

 • -G0400- GIÁ TRỊ NHỮNG CHẤT LƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG
  T
  Ự ĐỘNG Trình bày tài liệu về các phẩm chất và thành tích tự kỷ, và tưởng niệm

  • Autistan.net

  • "Phòng trưng bày tự kỷ" hoặc "Bảo tàng tự kỷ" (Autismuseum.org)

  • Đài tưởng niệm những người tự kỷ đã chết vì không tự kỷ

 • -G0500- GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠ
  I Giải thích và hỗ trợ cho thế giới tinh thần của các phương tiện

  • Xây dựng "cây cầu giao tiếp" giữa các kỳ quan và thế giới không tự kỷ (để giúp cả hai dân số hiểu nhau)

  • Giải thích "tự kỷ"

  • Thúc đẩy chấp nhận tự kỷ và nhận thức

 • -G0600– TƯ VẤN CHÍNH PHỦ Ch
  ính sách ngoại giao và chính sách công: tư vấn cho các cơ quan chính phủ để xem xét chính xác tự kỷ trong các chính sách công và áp dụng cụ thể các biện pháp cần thiết

  • Trưởng Bộ Ngoại giao hoặc Bộ Ngoại giao

  • Nhu cầu đặc biệt hoặc thư ký khuyết tật

  • Hội đồng Nhân quyền Tiểu bang hoặc Thanh tra viên

  • Bộ Giáo dục

  • Bộ y tế

  • Bộ nội vụ

  • Bộ Tư pháp

  • Thanh tra viên và / hoặc Hội đồng Nhân quyền quốc gia

  • Các cơ quan chính phủ khác

 • -G0700- TƯ VẤN NGO Các tổ chức phi chí
  n
  h phủ tư vấn cho các tổ chức phi chính phủ trên toàn quốc và các tổ chức khác

  • Các tổ chức nhân đạo và vị tha

  • Cơ quan tinh thần

  • Khác

 • -G0800– TƯ VẤN PHỤ HUYNH Tư
  vấn cho các tổ chức của cha mẹ

  • Tư vấn, hỗ trợ

  • Bản trình bày ngắn gọn về Autistan và Tổ chức của chúng tôi dành cho phụ huynh trong các hội nghị hoặc ấn phẩm (video, phim, bản ghi âm, văn bản, v.v. xuất bản trên Internet)

 • -G0900- H SUP TRỢ TỰ ĐỘNG H
  ADV TRỢ Hỗ trợ cho các đại diện chính trị xã hội và chính trị của các cuộc điều tra ở mỗi quốc gia (ưu tiên cho các nhóm tự vận động hiện có)

  • Hỗ trợ, hài hòa và đồng bộ hóa các nỗ lực vận động tự kỷ trên thế giới

  • Bồi dưỡng việc tạo ra các sáng kiến ​​tự chủ về chính sách tự chủ ở các quốc gia

  • Phấn đấu thay thế (tạm thời, tạm thời), ở các quốc gia không có bất kỳ biện hộ tự kỷ nào

 • -G1000- H SUP TRỢ THỰC TIỄ
  N
  Hỗ trợ vật liệu cho các phương tiện và cho những người giúp đỡ họ

  • Phần lãnh sự cho các điều kiện

   • Hỗ trợ cho các chuyến du lịch và "khám phá cuộc sống" cho các cuộc điều tra ở một quốc gia cụ thể
   • Thẻ căn cước quốc gia Autident Citizen
  • Lãnh sự cho người không tự kỷ

   • Tổ chức các chuyến viếng thăm Đại sứ quán và khám phá ra Autistan (thông qua những sáng tạo tự kỷ, những câu chuyện, v.v.)
  • Cộng tác với các cuộc họp và sự kiện cho các cuộc tự kỷ, được tổ chức bởi các nhóm tự kỷ hoặc bởi các tổ chức khác

  • Khẩn cấp vật lý refuges cho autistics trong các đại sứ quán

  • Các trao đổi tự kỷ quốc tế (các phóng viên, penpals …)

   • Với bạn bè từ các quốc gia khác,
   • Hoặc từ cùng một quốc gia, du khách hay đi du lịch
  • Mạng lưới các autistics của thế giới Autistan.net: an toàn xã hội không gian cho các autistics

  • Hỗ trợ văn phòng cho các nhóm tự kỷ quốc gia và địa phương

   • Sử dụng địa chỉ bưu điện của Đại sứ quán
   • Sử dụng các văn phòng của Đại sứ quán cho các cuộc họp về các cuộc điều tra