ธงของ autistan ดำเนินการโดยเด็กที่มีความสนใจในบรัสเซลส์ (เบลเยียม) ในช่วงวันแห่งการรับรู้ออทิสติกโลก๒๐๑๘

(ภาพ Cinzia Agoni)