วัน๒๐๑๙: "การดำเนินงานถุงเท้าสีฟ้า, เส้นทางไปยัง Autistan" ในบรัสเซลส์บน31/03/2019

"ถ้อยแถลงทางประวัติศาสตร์" โดยเจ้าพ่อของเรา, โยเซฟ, พระเจ้า, ใน Autistan และบนธงของ Autistan:

คลิปนี้มีคำบรรยายในหลายภาษา


บทสัมภาษณ์กับเอกอัครราชทูตของโอทิสแตนในเบลเยี่ยม:

คลิปนี้มีคำบรรยายในหลายภาษา


การสัมภาษณ์กับเอกอัครราชทูตของโอทิสแตนในประเทศฝรั่งเศส, ฮิวโก้ฮอร์ Iot:

คลิปนี้มีคำบรรยายในหลายภาษา