การแต่งตั้ง Hugo Horiot เป็นเอกอัครราชทูตของ Autistan ในประเทศฝรั่งเศส

ในเดือนมกราคมปี 2018 เราได้ถาม Hugo Horiot ถ้าเขาตกลงที Read More …

เว็บไซต์ใหม่ของ Autistan ทำกับ WordPress

เว็บไซต์ใหม่ของ Autistan กำลังเปิดตัวตั้งแต่วันที่ 16 ม Read More …

การแต่งตั้ง Stephen M. Shore เป็นเอกอัครราชทูตของ Autistan ในสหรัฐอเมริกา (รัฐนิวยอร์ค)

ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2016 เราได้ถาม Stephen M. Shore ว่า Read More …