13 / Vi stöder

Här är de organisationer som vi gillar och det vi stöder, för att vi tycker att de är bra och användbara för orsaken till autism och autism.


Internationell


Âû – Autistic Union
https://www.facebook.com/AutisticUnion

"Vi är 5000+" Âûsome Âûtistics and Allies "(fantastiska autistiker och allierade), människor som vill identifiera sig som stödjande, positiva, progressiva att vara autistiska eller ha en autistiskt älskad.
Du kommer ofta att se att människor har lagt till deras profilbild eller som ett suffix för deras namn, och många grupper och sidor delar Âû i deras namn nu också.


Vi fortsätter denna lista senare med internationella och nationella organisationer.