Utnämning av Hugo Horiot som ambassadör för Autistan i Frankrike

I januari 2018 frågade vi Hugo Horiot om han gick med på att vara ambassadör för Autistan i Frankrike.
Han känner till vårt projekt sedan länge, och han svarade positivt och utan att tveka.

Den 20 januari 2018 godkände rådet för ambassadörerna i Autistan (CAA) denna utnämning.

Född 1982 är Hugo Horiot en fransk skådespelare, författare och autistisk aktivist, som bor i Paris.

Han försvarar ofta orsaken till autistiken i Frankrike, i olika artiklar, intervjuer, tv-skådespel och i sin senaste bok ("Autisme, jaccuse"), som släpptes i mars 2018.

Situationen för autism i Frankrike är extremt svår, på grund av mycket viktiga finansiella och politiska intressen som inte är till nytta för autistiken.


  • Mer information om Hugo Horiot:
    • Hans hemsida: HugoHoriot.com
    • Hans Wikipedia-sida: fr.wikipedia.org/wiki/Hugo_Horiot
    • Google: Hugo Horiot