4/HuvudKontoret

Autistan diplomatiska organisationens högkvarter

Vi har valt den underbara staden Rio de Janeiro att göra vår första fysiska ambassad i världen, som är värd för huvudkontoret i vår organisation (dedikerad webbplats: Autistan. Rio).

Faktum är att autistiska befolkningen vanligtvis avslås eller anses bara värt att skickas till sjukhus eller särskilda centra. Det är därför, med vår första ambassad, vi försöker göra det bästa för autistiska minoritet, med en slags "dröm plats", för att minska orättvisor.

Och också, Rio de Janeiro är ett bra exempel på en harmonisk blandning mellan natur och mänskliga konstruktioner; Likaså är ambassaderna i Autistan strävar efter att vara "mötesplatser" mellan autism (naturlig referens) och samhälle (konstgjorda refererande).


Karta över Autistan diplomatiska organisation, med online-ambassader, och ambassadörer (september 2018)


För att veta mer om vårt huvudkonto
r, eller för att ordna et
t möte, besök den särskilda webbsida,
Autistan. Rio: