Utnämning av Hugo Horiot som ambassadör för Autistan i Frankrike

I januari 2018 frågade vi Hugo Horiot om han gick med på att vara ambassadör för Autistan i Frankrike. Han känner till vårt projekt sedan länge, och han svarade positivt och utan att tveka. Den 20 januari 2018 godkände rådet för ambassadörerna i Autistan (CAA) denna utnämning. Född 1982 är Hugo Horiot en fransk skådespelare, Läs mer…

Ny webbplats för Autistan, gjord med WordPress

Autistans nya webbplats släpps för närvarande, sedan den 16 januari 2018, med WordPress. Det är vad du ser nu. Det kommer att ersätta de äldre statiska sidorna för Autistan.org, som har använts sedan 2014. Vi försöker översätta våra sidor för att vara tillgängliga för de flesta människor på planeten tack vare Lingoteks vänliga hjälp. På Läs mer…

Utnämning av Stephen M. Shore som ambassadör för Autistan i USA (New York State)

I augusti 2016 frågade vi Stephen M. Shore om han skulle vilja vara ambassadör för Autistan i USA (för staten New York). Han älskade konceptet, och han gick med på. Senare godkände rådet för ambassadörerna i Autistan (CAA) denna utnämning. Född 1961, Stephen Mark Shore är en autistisk och en professor i utbildning (autism) vid Läs mer…