4/sedište

Sedište "Autistan" diplomatske organizacije

Odabrali smo divan grad Rio de Žaneiro da napravimo našu prvu fizičku ambasadu na svetu, koja je domaćin sedišta naše organizacije

Zaista, autistiиna populacija je obiиno odbijena ili se smatra vrednim slanja u bolnice ili specijalnim centrima. Zato, sa naљom prvom ambasadom, pokuљavamo da uradimo najbolje za autistiиnu manjinu, sa nekom vrstom "lokacije snova", kako bi smanjili nepravdu.

I takođe, Rio de Žaneiro je dobar primer harmoničnog mešala između prirode i ljudskih konstrukcija; Slično tome, ambasade Autistana teži "mestima susreta" između autizma (prirodnog referencijalnog) i društva (veštački referencijalni).


Karta "Autistan" diplomatske organizacije sa onlajn ambasadama i ambasadorima (septembar 2018)


Da biste znali više o našem sedištu ili
da biste rasporedili sasta
nak, molim vas posetite namenski Web str
anicu, Autizstan.