10 / pristalice

Naљ kum:

Jozef Schovanec (dokonin savant, putnik, predavač i pisac)

J
ozef je naљ prijatelj; On je izmislio reč "Autistan", a mi radimo sve ostalo…

On je kum naљe organizacije, od oktobra 2016.
Mnoge njegove knjige, konferencije, TV i radio emisije, pominju "Autistan".
Bilo bi previše stvari za pisanje o njemu ovde… (Ima oko 120000 rezultata u čuveni pretraživač…)
Pojedinci koji nas podrћavaju:

Gerald L. Neuman (profesor i kodirektor pravnog fakulteta u Harvar
d
u) g. Gerald Neuman je vrhunski specijalista za meрunarodno pravo.
Bio je иlan komiteta za ljudska prava u Ujedinjenim nacijama.

Više puta nas je podržavao mailom, pišuжi da su naši napori "zadivljujuće" i naš koncept "obećavajuća".


Kristijan Jost (geograf, istraživač, profesor emeritus-a, dekan fak
u
lteta) Kristijan Jost je Međunarodni naučnik i avanturista, a specijalista je za ostrvo Clipperton, koje je prvo mesto na kojem je koncepta Autistanskog ( mentalno), u aprilu 2014 (CP.autistan.org).

On voli ono љto mi radimo, a ovo je reciproиno. Obojica pokušavamo da zaštitimo najkrhku prirodu i život. Mi smo prijatelji.
Postoji članak (zaštićeno lozinkom) objašnjava rađanja našeg koncepta, i vrlo specifičnog odnosa sa Clippertonom.Nacionalne organizacije za autizme koje nas podržavaju:

 Pionirski koncept (Kazakstan), zahvaljujući Zhanat karaju
 


Zhanat Karatay (na levoj strana), vlasnik i direktor pionirskog koncepta, pokazuje prvu zastavu u Autistanu (u štampariji, sa vlasnikom), 3.2016.

Ovo je bio zaista istorijski trenutak za nas, poљto je ovo bilo prvo "materijalno postojanje" naљeg koncepta. Zhanat nam je pomogao na razne načine da pretvorimo projekat (skoro san) u konkretnu realnost, po prvi put.

Naša zastava je inspirisana i dizajnirana tamo, u njenom velikom planinskom odmaralištu u Almatiju, što je dolina vidljiva na ovoj slici (gde je moguće pogoditi zgrade pionirskog odmarališta, dole u daljini): Zahva
l
jujući njoj, prva veoma velika zastava autista n (1, 40 x 2, 26 metara) može početi da "leti nad svetom", kao što se vidi na slici iznad (u avgustu 2016).

Ispod, ista zastava, upravo primljena, u sobi za restorane: 

Ona nam je takođe pomogla da poиnemo sa konceptom, ambasade iz Autistana.

Zhanat Karatay je definitivno "potpuno osoba" za autistiиne ljude na svetu.

Zaista, ne samo da naš projekt konkretno možemo početi zahvaljujući njoj, već i ona shvata autizam i organizuje uspešne inkluzivne letnje kampove i skijaške kampove za djecu i mlade ljude, gde bi autistična deca mogla zaista da napreduju, jer su Ne "tretirani" sa medicinskim pristupom, jer Zhanat zna kao mi-da je autizam nešto što se ceni, a da se ne izleči.

Ona je takoрe ponosna majka mladog autistiиnog umetnika, Alibeka.

Ћeleli bismo da kaћemo "posebno hvala" Zhanat karaju, zbog njenog poverenja i zbog toga љto nam je pomogao da stvarno poиnemo, i takoрe za svu pomoж koju moћe da pruži autistiиnom stanovniљtvu generalno, zahvaljujuжi njenom razumevanju, njenom razumu i dobroj volje. 

[širina video zapisa = "640" Visina = "480" MP4 = "http://autistan.org/wp/wp-content/uploads/2016/08/Autistan-Flag-WhatsApp-Video-2016-08-12-at-19.59.35.mp4"] [/video]

Zastava u Autistanu (1, 00 к 1, 62 m) po prvi put leti u P
ionirskom odmaralištu, Almaty, Kazahstanu, 2016 (gore) i avgusta 13 (ispod).

[širina video zapisa = "640" Visina = "480" MP4 = "http://autistan.org/wp/wp-content/uploads/2016/08/Autistan-Flag-WhatsApp-Video-2016-08-13-at-11.34.42-1.mp4"] [/video]Druge organizacije koje nas podrћavaju:

  •  ?………..
    Osim pionirskog koncepta u Kazahstanu u 2016, nikada nismo naљli nikakvu organizaciju sposobnu da pomogne organizaciji autistika; naše autistične kolege iz raznih zemalja ne znaju ništa tako; Izgleda da autizam i dalje izgleda kao "nešto što treba izleиiti", a koncept autistike koji pokušava da pomogne sebi i "brani autizam" čini se verovatno realističnim za većinu ljudi.
    Sami smo, u ljudskoj pustinji.
    Mi smo 1% sveta, ali očigledno nema ni jedne javne ili privatne organizacije koja bi pomogla tim autisticima (ne samo o «tretmanu» ili «obrazovanju», već i o pravoj pomoći koja nam je potrebna, i o unapredenju i slobodi). Niљta.

Ova stranica je još u izgradnji.
Zaista, nemamo dovoljno vremena da traћimo pristalice, sponzore i slično.
Treba previљe vremena za to, skoro bez rezultata.
Jedini koji su nam pomogli su ljudi iz Kazahstana (uglavnom pionirski koncept u Almatiju).
Ostale organizacije uvek иestitaju; Oni generalno objašnjavaju da autizam nije na njihovom polju; Ponekad kaћu da жe pomoжi, ali ne mogu. Stoga, imamo druge stvari da uradimo, korisnije od okupljanja, samo иestitke, obeжanja i Decepticona.