Josef Schovanec, zastavom u Autistan, i Autistan ambasador u Belgiju u Briselu na 03 31, 2018.

Ispod, u izveštaju belgijske televizije (na francuskom), od učešća Josef Schovanec (izumitelj „Autistan” ime i sponzor našoj organizaciji), u pratnji ambasadora u Belgiji, Fransoa Delcoux, tokom operacije „ Plave čarape”, manifestacija svest o Autizmu, u Briselu:

[http://video.Google]


Napomena: U suprotnosti je pisalo u izveštaju, na Autistan nije zemlja u „imaginarni”, nego apstraktan pojam (tj. „mentalni zemlje autizma”) koji predstavlja „mentalni svet za autizam”, što odgovara stvarnost, a ne nešto to bi postoje samo u maštu.
Svaki autistiиan ima „lični um svetu” to po sebi, ali postoje sličnosti između svakog autistiиan. Jer „običan” („prava klasika” zemljama) kompanije se trude da prihvati da osobe sa autizmom s jedne strane, a s druge strane osobe sa autizmom žive mnogo u „unutrašnji svet”, a zatim koncept za „selo moje” nedodirljivu ljudi sa autizmom) odgovaraju „svet je autistiиan”) je izgleda logično, tako da osobe sa autizmom imaju barem „svoje mesto negde”.
Imaju mesto u glavi „utočište” je bolje ista nego nista, i bolje nego ne imati mesto u „normalna” zemlja materijal.
Konačno, u Autistan takođe odgovara pojam „Autizam nacije”, opisao kategoriju ljudi blizu do njihovog nastanka.Zapisa amaterski video prezentaciju napravljen od strane ambasadora, Fransoa Delcoux, na ovaj dan

Nedostatak vremena i resursa nije dozvolila da se snimak sa naše strane (stabilna i u dobrim uslovima u blizini), i dalje zahvaljujemo autor ovaj video, jer omogućava pročitati objašnjenje Francis autizam, a posebno od svoje organizacije, na početku klipa i na Autistan.
Hvala ti i za „Autizam u akciji” (Facebook) Asocijacija za organizovanje ovog dana.

Hvala na razumijevanju, u odnosu na tehnički kvalitet ovaj klip.
Mi pokušavamo da izgradi i poboljša stvari, od samog početka, i skoro bez pomoc. Mali svedocenja volonter na operaciju čarape plave

Ovo lepo spontano priznanje ne govori o na Autistan, ali usko evocira takve ljudske kvalitete osobe sa autizmom, a mnogi i iskrenosti; Zato smo morali da obuhvatite nam članak.
Hvala vam puno na g. Christophe Vander Donckt (Facebook), koji podržava našem cilju (uzrok autizma u general) sa puno dobre volje i dobrog srca.

https://www.Facebook.com/100015690127119/videos/293307857868883/