Emërimi i Stephen M. Shore si Ambasador i Autistan në SHBA (shteti i Nju Jorkut)

Në gusht të vitit 2016, ne pyetëm Stephen M. Shore nëse ai do të donte të ishte ambasadori i Autistan në SHBA (për shtetin e Nju Jorkut).
Ai e donte konceptin dhe ai pranoi.

Më vonë, Këshilli i Ambasadorëve të Autistan (AAC) e ka vërtetuar këtë emërim.

I lindur në vitin 1961, Stephen Mark Shore është autist dhe profesor i arsimit (autizmi) në Universitetin Adelphi në Nju Jork; ai bën prezantime dhe ligjërata për autizmin, në shumë vende; ai gjithashtu shkroi disa libra rreth autizmit; dhe tani është ambasadori i parë i Autistan në SHBA, zyrtarisht që nga tetori 2016.

Ne duhet të vazhdojmë të zhvillojmë dhe të forcojmë Organizatën tonë (që shkon shumë ngadalë për shkak të mungesës së mjeteve), para se Ambasadorët të fillojnë misionet e tyre.

  • Më shumë informacion mbi Stephen M. Shore:
    • Faqja e tij e internetit: AutismAsperger.net
    • Faqja e tij në Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Shore_(professor)
    • Google: autizmi i Stephen Shore