[Shtypi artikull] "Një inteligjencë alternative" (nga gazeta belge "L'Echo")

Artikulli origjinal: https://www.lecho.be/entreprises/general/une-intelligence-alternative/10009078.html HISTORIA Një inteligjencë alternative  Autistic, Asperger, potencial i lartë, neurodivergjent, kaq shumë terma për të përcaktuar njerëzit atipikë, me një formë të inteligjencës alternative. Aftësitë tepër të injoruara nga kompanitë. Duke folur për "përmbledhje" për të përshkruar internimin e autizmit në institucione ose duke dhënë një "hollësi historike" që evokon tundimin e Read More …

 

                                                                                                                                                                                                                 Read More …