Josef Schovanec in zaStava Autistan na švicarski televiziji