6 / Ambasadorzy

Ambasadorzy Autistanu

Funkcje ambasadorów

Warunki i zasady

Specjalni ambasadorzy Autistanu

Precyzja co do reprezentatywności i ambasadorów

Relacje między ambasadorami a „tubylcami” Autistanu

Więcej


Ambasadorzy Autistanu

  

BE (Belgia) – Bruksela:

François Delcoux
BR-AM (Brazylia, Stan Amazonas) – Manaus:

Bruno Dantas

 • Kontakt: ambassador-br-am (à) autistan.org

BR-CE (Brazylia, stan Ceara) – Fortaleza:

João Carlos Pinheiro

 • Kontakt: ambassador-br-ce (à) autistan.org

BR-DF (Brazylia, stan Distrito Federal) – Brasilia:

Jorge Venâncio

 • Kontakt: ambassador-br-df (à) autistan.org

BR-MG (Brazylia, stan Minas Gerais) – Belo Horizonte:

Victor Mendonça

 • Kontakt: ambassador-br-mg (à) autistan.org

BR-SP (Brazylia, stan São Paulo) – São Paulo:

Gladstone Alves

 • Kontakt: ambassador-br-sp (à) autistan.org

BR-SP (Brazylia, State of Rio Grande do Sul) – Porto Alegre:

Isadora Fredrich

 • Kontakt: ambassador-br-rs (à) autistan.org


FR (Francja) – Paryż:

Hugo HoriotKZ (Kazachstan) – Ałmaty:

Adiyar ZharmenovMA (Maroko) – Rabat:

Karim BenabdeslamPE (Peru) – Lima:

Miguel „Angel” Fernandez GarciaRE (Reunion) (francuska wyspa) – (Rezydencja na wygnaniu w Rio de Janeiro):

Eric LucasUS-NY (U.S.A., stan Nowy Jork) – Nowy Jork:

Stephen Mark Shore


Funkcje ambasadorów

Relacje między ambasadorami a organizacjami krajowymi:

 • Ambasadorzy Autistanu powinni starać się informować, pomagać i zachęcać wszystkie właściwe władze i organizacje krajów lub terytoriów, aby poprawić sytuację i życie osób autystycznych.
 • W szczególności ambasadorowie Autistanu przedstawią i wyjaśnią „Prawa podstawowe autyzmu, według Autistan Diplomatic Organization”.
 • Ambasadorzy Autistanu powinni starać się reprezentować Autistan (tj. Świat mentalny autystów lub autyzm) władzom krajowym i organizacjom.
 • Ambasadorzy Autistanu również pośrednio reprezentują „tubylców”, moralnie i globalnie (tj. Osoby, które urodziły się autystycznie, jako ludzie, które można uznać za „naród autystyczny”).
 • Nie reprezentują one autyzmu kraju lub terytorium: rola organizacji autystycznych w każdym kraju lub terytorium.
 • Gdy taka organizacja nie istnieje, ambasadorowie powinni dążyć do wspierania jej tworzenia, z pomocą odpowiednich władz i organizacji krajowych.
  • Organizacjami pomagającymi autystyce mogą być same organizacje autystyczne, pod warunkiem, że uzyskają niezbędne środki i wsparcie, co może być obowiązkiem władz publicznych.
   W takim przypadku ambasadorowie powinni starać się przypominać i wyjaśniać te obowiązki i zachęcać ich do konkretnego ich stosowania.
 • Ambasadorzy Autistanu mogą realizować raporty dotyczące sytuacji w zakresie autyzmu i autyzmu w danym kraju, a także różne zadania przydatne dla Organizacji Dyplomatycznej Autistan.
 • Konsultuje się ambasadorów Autistanu i uczestniczą w decyzjach Organizacji.

Warunki i zasady

 • 1 / Każdy ambasador Autistanu musi być osobą autystyczną, z dowodami autyzmu (obecnymi lub przeszłymi), łatwo dostępnymi dla publiczności.
 • 2 / Każdy ambasador Autistanu może mieć „typ” lub „poziom” autyzmu (w tym niewerbalny);
 • 3 / Każdy ambasador Autistanu może mieć wiek powyżej 13 lat (ale w razie potrzeby można wprowadzić wyjątki dla młodszych wyjątkowych przypadków);
 • 4 / Każdy ambasador Autistanu może być mężczyzną lub kobietą (lub dowolną odmianą takich, w tym „niezidentyfikowanych”);
 • 5 / Każdy ambasador Autistanu musi mieszkać w stanie lub terytorium, na którym się reprezentuje (z wyjątkiem szczególnych przypadków, na przykład, gdy ambasador musi mieszkać na wygnaniu).
 • 6 / Każdy ambasador Autistanu będzie miał wysokie postępowanie dyplomatyczne i wysoką postawę moralną, czyniąc wszystko jako ambasador;
 • 7 / Każdy ambasador Autistanu nigdy nie powinien wykorzystywać swojej (swojej) pozycji do osobistej korzyści lub potrzeby szacunku społecznego;
 • 8 / Każdy ambasador Autistanu, robiąc cokolwiek jako ambasador, nigdy nie powinien mówić sam za siebie, ale zawsze w imieniu Autistanu lub Organizacji Dyplomatycznej Autistan;
 • 9 / Każdy ambasador Autistanu, gdy robi cokolwiek jako ambasador, powinien zachowywać się zgodnie z głównymi cechami autyzmu (jak autentyczność, uczciwość, szczerość, uczciwość, bezpośredniość, spójność, dokładność).
  Robiąc cokolwiek jako ambasador, on (lub ona) nie powinien używać „przeciwnych” cech (które są typowe dla nieautyzmu), nawet jeśli to „grając rolę (scenariusz)” w celu naszej sprawy .
 • 10 / Jeśli ambasador, robiąc cokolwiek jako ambasador, nie może zachowywać się zgodnie z wymaganiami tutaj, z powodu agresji zmysłowej lub umysłowej spowodowanej brakiem autyzmu, wówczas jego (lub jej) działania lub decyzje mogą zostać ponownie rozpatrzone (lub anulowane) przez Radę Ambasadorów Autistanu (CAA).
 • 11 / Każdy Ambasador może zostać odwołany z uzasadnionych powodów iz prawem do sprawiedliwych wyjaśnień i obrony, przez Radę Ambasadorów Autistanu (CAA).

Specjalni ambasadorzy Autistanu

 • Role, misje, funkcje i inne cechy specjalnych ambasadorów są określane indywidualnie dla każdego przypadku i w zależności od sytuacji i nie zawsze mogą podlegać zasadom i warunkom określonym powyżej.
 • Status ten jest przeznaczony głównie dla „autystycznych podróżnych” lub emigrantów, lub dla innych osób autystycznych, które mogą reprezentować Autistan do pewnego stopnia, bez odpowiadania zwykłemu statusowi lub warunkom ambasadorów przywiązanych do danego kraju.

Precyzja co do reprezentatywności i ambasadorów:

Krótko mówiąc, gdy jesteś „w Autistanie”, jesteś „w autyzmie”, tj. W autystycznych myślach, pomysłach, zachowaniach, osiągnięciach, charakteryzujących się w szczególności autentycznością i oryginalnością, w przeciwieństwie do posiadania „standardowych” myśli i postaw, które automatycznie podążają za normy społeczne i konwencje tworzone wspólnie przez innych ludzi.

Tak więc pojęcie Autistanu jest całkiem podobne do autyzmu.

Dlatego organizacja dyplomatyczna Autistan dąży do „reprezentowania” autyzmu jako koncepcji, a nie do samych autystów.
Reprezentuje zatem „kraj (wirtualny)”, którym jest Autistan lub autyzm, a nie „obywatele” tego kraju.

Zatem ambasadorzy nie „dokładnie” reprezentują osoby autystyczne, ale raczej autyzm.
Można również powiedzieć, że „reprezentują” oni osoby autystyczne na całym świecie, postrzegane jako „naród autystyczny”, ale tylko moralnie i bez żadnej roli przedstawiciela prawnego lub politycznego.
W taki sam sposób, w jaki ambasadorzy z „oficjalnych” krajów (konwencjonalnych, fizycznych) nie reprezentują mieszkańców swojego kraju, ale raczej państwo lub rząd, który ich wyznaczył.

Jednak w przyszłości chcemy przeprowadzić ogólne konsultacje z osobami z autyzmem w różnych krajach, aby poprosić ich, aby powiedzieli nam, którzy z autystycznych ludzi w ich kraju chcieliby zobaczyć jako ambasadorów Autistanu.
Wiedząc, że ci ambasadorzy nie będą reprezentować autystycznych ludzi w swoim kraju, ale – gdy będą pełnić rolę ambasadorów – będą dążyć do „reprezentowania” lub „obrony” autyzmu, a przynajmniej do przedstawienia naszego autystycznego punktu widzenia na autyzm.
Ale ci ambasadorzy nie będą „wybierani” przez „autystycznych ludzi” krajów, ponieważ wybieramy ludzi, którzy najbardziej odpowiadają, naszym zdaniem, zarówno pragnieniom osób autystycznych, jak i idei ambasadora Autistan.

Rzeczywista lub prawna reprezentacja osób autystycznych w danym kraju musi być wykonana przez osoby autystyczne w tym kraju, w szczególności przez ich reprezentatywne organizacje.
Nie może tego dokonać organizacja zagraniczna (jesteśmy „obcokrajowcami” we wszystkich krajach, ponieważ jesteśmy organizacją „ponadnarodową”), ani nawet przez ambasadorów, którzy są obywatelami autystycznymi tych krajów, ponieważ te osoby są ostatecznie wybrane przez nas i reprezentują przede wszystkim naszą Organizację, która stara się reprezentować autyzm i która reprezentuje ludzi autystycznych tylko pośrednio, moralnie i globalnie.


Relacje między ambasadorami a „tubylcami” Autistanu:

 • Ambasadorzy nie mają oficjalnych lub formalnych stosunków z osobami „rodzimymi” (tj. Autystami kraju), ponieważ ich misją jest reprezentowanie Autistanu (a nie autystycznych obywateli) władzom i organizacjom danego kraju.
 • Ambasadorzy Autistanu nie mogą ani pomóc, ani bronić autyzmu kraju lub terytorium w ogóle, ani żadnej osoby autystycznej (przynajmniej w ramach swojej roli ambasadora, ale mogą robić to, co chcą niezależnie).
 • Tubylcy mogą mieć różnego rodzaju relacje i udziały w Organizacji Dyplomatycznej Autistan: bezpośrednio w Kwaterze Głównej lub w Sekcji Konsularnej Ambasady Autistanu w swoim kraju lub na terytorium, które może istnieć w przyszłości.
 • W miarę możliwości można zasięgnąć opinii tubylców na temat wyboru ambasadora.

Więcej szczegółów :

 • Ambasadorzy mogą zostać wybrani lub zatwierdzeni przez Radę Ambasadorów Autistanu (CAA).
 • Ambasadorzy Autistanu reprezentują mentalne i duchowe życie autystów (co jest charakterystyczne dla ich autystycznych stron) lub „aspekty ich myśli, które są w autyzmie”.
 • Jest to uzupełnienie organizacji „self-adwokackich” (organizacji autystycznych), które same zajmują się raczej życiem „w społeczeństwie”, w świecie materialnym (prawa, edukacja, adaptacje, mieszkanie, praca itp.).
 • Dlatego można powiedzieć, że Autistan (i to, co się z nim wiąże, a mianowicie nasza Organizacja) dotyczy duchowego lub umysłowego lub „autystycznego” życia autystów, podczas gdy inne organizacje zajmują się swoim materialnym życiem.
 • Możemy również powiedzieć, że ambasadorzy i ambasady Autistanu reprezentują „część osoby autystycznej, która jest w Autistanie”, podczas gdy organizacje „rzecznictwa” reprezentują „część osoby autystycznej, która jest na Ziemi” (w świat materialny).
 • Dlatego ambasadorzy Autistanu nie powinni pracować nad tymi samymi rzeczami, co te organizacje.
  Jednak obie powinny dążyć do współpracy.
 • Chociaż Autistan nie jest uznawany za „prawdziwy” kraj, koncepcja Organizacji Dyplomatycznej Autistan z ambasadami i ambasadorami jest doskonale ważna jako niepaństwowy aktor dyplomacji II toru.
 • Istnienie ambasady fizycznej w danym kraju nie jest konieczne, aby zostać ambasadorem.