3 / Organisasjon

Den autistiske diplomatiske organisasjonen

Den brasilianske versjonen av vårt Emblem (eller Seal), som finnes på andre språk


Definisjonen av den autistiske diplomatiske organisasjonen:

– Lovbestemt versjon: "Diplomatisk, Stillehavet, Autistisk Internasjonal NGO, med sikte på å forklare, representere og bevare den autistiske mentale verden og autisme."

– Forenklet versjon: "En 100% autistisk, ideell organisasjon som et respektfullt grensesnitt mellom autistikkens mentale verden (eller autisme) og den ikke-autistiske verden."

– Eller enda enklere: "En bro mellom autisme og ikke-autisme."

Det er mulig å si at Autistan handler om autistils åndelige og mentale liv, mens de andre organisasjonene (som foreninger av autistikk eller foreldre) handler om deres materielle liv.
Derfor kan vi også si at:
Ambassadene (og ambassadørene) til Autistan representerer "den autistiske personen som er i Autistan", fra punktet for å se på tilpasningen til autisme
– mens de andre organisasjonene (av " selvforsvar ") representerer« delen av den autistiske personen som er på jorden »(i den materielle verden), generelt sett fra tilpasningen til det sosiale systemet.

Selv om Autistan ikke er anerkjent som et "ekte" land, har konseptet med ambassader og ambassadører en "para-diplomati" -lighet, like gyldig som for "Model United Nations" (for ungdommen), for eksempel.


Den autistiske diplomatiske organisasjonen i verden:


Siden oktober 2016 er skaperen av navnet "Autistan", Josef Schovanec (en autistisk kjent i Frankrike), gudfaren til konseptet Autistan Diplomatic Organization.