Benoeming van Stephen M. Shore als ambassadeur van Autistan in de VS (staat New York)

In augustus 2016 vroegen we Stephen M. Shore of hij ambassadeur wilde worden van Autistan in de VS (voor de staat New York).
Hij hield van het concept en stemde toe.

Later heeft de Raad van Ambassadeurs van Autistan (CAA) deze benoeming gevalideerd.

Stephen Mark Shore werd geboren in 1961 en is autistisch en hoogleraar in het onderwijs (autisme) aan de Adelphi University in New York; hij maakt presentaties en lezingen over autisme, in veel landen; hij schreef ook verschillende boeken over autisme; en hij is nu de eerste ambassadeur van Autistan in de VS, officieel sinds oktober 2016.

We moeten doorgaan met het ontwikkelen en versterken van onze organisatie (die heel langzaam gaat vanwege het gebrek aan middelen), voordat de ambassadeurs hun missies kunnen beginnen.

  • Meer informatie over Stephen M. Shore:
    • Zijn website: AutismAsperger.net
    • Zijn Wikipedia-pagina: en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Shore_(professor)
    • Google: Stephen Shore autisme