3 / Organisatie

De diplomatieke organisatie van Autistan

De Braziliaanse versie van ons embleem (of zegel), die in andere talen bestaat


De definitie van de diplomatieke organisatie van Autistan:

– Wettelijke versie: "Diplomatieke, vreedzame, autistische internationale niet-gouvernementele organisatie, gericht op het uitleggen, representeren en behouden van de mentale wereld van de autisten en autisme."

– Vereenvoudigde versie: "Een 100% autistische organisatie zonder winstoogmerk als een respectvolle interface tussen de mentale wereld van de autisten (of het autisme) en de niet-autistische wereld."

– Of, nog eenvoudiger: "Een brug tussen autisme en niet-autisme."

Het is mogelijk om te zeggen dat de Autistan gaat over het spirituele en mentale leven van de autisten, terwijl de andere organisaties (zoals verenigingen van autisten of ouders) gaan over hun materiële leven.
Vandaar dat we ook kunnen zegge
n dat: – de ambassades (en ambassadeurs) van Autistan vertegenwoordigen "het deel van de autistische persoon dat zich in Autistan bevindt", vanuit het oogpunt van de aanpassing aan a
utisme – terwijl de andere organisaties (van " self-advocacy ") vertegenwoordigen" het deel van de autistische persoon dat zich op aarde bevindt "(in de materiële wereld), meestal vanuit het oogpunt van de aanpassing aan het sociale systeem.

Hoewel de Autistan niet wordt erkend als een "echt" land, heeft het concept van ambassades en ambassadeurs een "para-diplomatie" karakter, net zo geldig als dat van de "Model United Nations" (voor de jeugd) bijvoorbeeld.


De diplomatieke organisatie van Autistan in de wereld:


Sinds oktober 2016 is de maker van de naam "Autistan", Josef Schovanec (een autistisch zeer bekend in Frankrijk), de peetvader van het concept van de diplomatieke organisatie van Autistan.