6 / Ambassadeurs

De ambassadeurs van Autistan

Functies van de ambassadeurs

Voorwaarden en regels

Speciale ambassadeurs van Autistan

Precisie over representativiteit en ambassadeurs

Betrekkingen tussen de ambassadeurs en de "inwoners" van Autistan

Meer


De ambassadeurs van Autistan

  

BE (België) – Brussel:

François Delcoux
BR-AM (Brazilië, staat Amazonas) – Manaus:

Bruno Dantas

 • Contactpersoon: ambassador-br-am (à) autistan.org

BR-CE (Brazilië, staat Ceara) – Fortaleza:

João Carlos Pinheiro

 • Contactpersoon: ambassador-br-ce (à) autistan.org

BR-DF (Brazilië, Distrito Federal) – Brasilia:

Jorge Venâncio

 • Contactpersoon: ambassador-br-df (à) autistan.org

BR-MG (Brazilië, Deelstaat Minas Gerais) – Belo Horizonte:

Victor Mendonça

 • Contactpersoon: ambassador-br-mg (à) autistan.org

BR-SP (Brazilië, staat São Paulo) – São Paulo:

Gladstone Alves

 • Contactpersoon: ambassador-br-sp (à) autistan.org

BR-SP (Brazilië, Rio Grande do Sul) – Porto Alegre:

Isadora Fredrich

 • Contactpersoon: ambassador-br-rs (à) autistan.org


FR (Frankrijk) – Parijs:

Hugo HoriotKZ (Kazachstan) – Almaty:

Adiyar ZharmenovMA (Marokko) – Rabat:

Karim BenabdeslamPE (Peru) – Lima:

Miguel "Angel" Fernandez GarciaRE (Reunion) (Frans eiland) – (Residence in ballingschap in Rio de Janeiro):

Eric LucasUS-NY (VS, staat New York) – New York City:

Stephen Mark Shore


Functies van de ambassadeurs

Betrekkingen tussen de ambassadeurs en de nationale organisaties:

 • De ambassadeurs van Autistan moeten ernaar streven alle relevante autoriteiten en organisaties van de landen of gebieden te informeren, te helpen en aan te moedigen om de situaties en het leven van de autistische bevolking te verbeteren.
 • In het bijzonder zullen de ambassadeurs van Autistan de "grondrechten van de autoriteiten, volgens de diplomatieke organisatie van Autistan" presenteren en toelichten.
 • De ambassadeurs van Autistan moeten ernaar streven de Autistan (d.w.z. de mentale wereld van de autisten of autisme) te vertegenwoordigen bij de nationale autoriteiten en organisaties.
 • De ambassadeurs van Autistan vertegenwoordigen ook indirect de "inboorlingen", moreel en globaal (d.w.z. de personen die autistisch zijn geboren als een volk, dat kan worden beschouwd als een "autistische natie").
 • Ze vertegenwoordigen niet de autistische kenmerken van een land of gebied: dit is de rol van de autistische organisaties in elk land of gebied.
 • Wanneer een dergelijke organisatie niet bestaat, moeten de ambassadeurs ernaar streven haar oprichting te bevorderen, met de hulp van de bevoegde nationale autoriteiten en organisaties.
  • De organisaties die de autisten helpen, kunnen zelf organisaties van autisten zijn, op voorwaarde dat zij de nodige middelen en ondersteuning verkrijgen, hetgeen een verplichting voor de overheid kan zijn.
   In een dergelijk geval moeten de Ambassadeurs ernaar streven deze verplichtingen te herinneren en toe te lichten, en moeten ze de autoriteiten aanmoedigen om ze concreet toe te passen.
 • De ambassadeurs van Autistan kunnen rapporten realiseren over de situatie met betrekking tot autisme en de autistiek in een land, en verschillende taken die nuttig zijn voor de diplomatieke organisatie van Autistan.
 • De ambassadeurs van Autistan worden geraadpleegd en nemen deel aan de beslissingen van de organisatie.

Voorwaarden en regels

 • 1 / Elke ambassadeur van Autistan moet een autistisch persoon zijn, met bewijzen van autisme (heden of verleden), gemakkelijk beschikbaar voor het publiek.
 • 2 / Elke ambassadeur van Autistan kan elk "type" of "niveau" van autisme hebben (inclusief non-verbaal zijn);
 • 3 / Elke ambassadeur van Autistan is ouder dan 13 jaar (maar uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor jongere uitzonderingsgevallen indien nodig);
 • 4 / Elke ambassadeur van Autistan kan een man of een vrouw zijn (of een variatie daarop, inclusief "niet-geïdentificeerd");
 • 5 / Elke ambassadeur van Autistan moet verblijven in de staat of het grondgebied waartoe hij of zij optreedt (behalve in speciale gevallen, bijvoorbeeld als een ambassadeur in ballingschap moet leven).
 • 6 / Elke ambassadeur van Autistan zal een hoge diplomatieke houding en een hoge morele houding hebben, terwijl hij alles doet als ambassadeur;
 • 7 / Een ambassadeur van Autistan zal zijn (of haar) positie nooit gebruiken voor een persoonlijk voordeel of voor een behoefte aan maatschappelijk aanzien;
 • 8 / Elke ambassadeur van Autistan zal nooit iets voor zichzelf (of zichzelf) spreken, maar altijd voor de Autistan of de diplomatieke organisatie van Autistan;
 • 9 / Elke ambassadeur van Autistan zal, wanneer hij iets doet als ambassadeur, zich gedragen volgens de belangrijkste kenmerken van autisme (zoals authenticiteit, integriteit, oprechtheid, eerlijkheid, oprechtheid, coherentie, nauwkeurigheid).
  Wanneer hij iets doet als ambassadeur, zal hij (of zij) de "tegengestelde" kenmerken (die typerend zijn voor niet-autisme) niet gebruiken, zelfs als het "door een rol te spelen (scenario)" is, met het doel van onze zaak .
 • 10 / Als een ambassadeur zich bij het doen van iets als ambassadeur niet kan gedragen zoals hier gevraagd vanwege sensorische of mentale agressie vanwege niet-autisme, dan kunnen zijn (of haar) acties of beslissingen door de Raad worden heroverwogen (of geannuleerd) van de ambassadeurs van Autistan (CAA).
 • 11 / Elke ambassadeur kan om gerechtvaardigde redenen en met recht op eerlijke uitleg en verdediging worden ingetrokken door de Raad van de Ambassadeurs van Autistan (CAA).

Speciale ambassadeurs van Autistan

 • De rollen, missies, functies en andere kenmerken van de speciale ambassadeurs worden per geval en per situatie bepaald en zijn mogelijk niet altijd onderworpen aan de hierboven uiteengezette regels en voorwaarden.
 • Deze status is meestal bedoeld voor "autistische reizigers" of expats, of voor andere autistische personen die de Autistan tot op zekere hoogte kunnen vertegenwoordigen, zonder overeen te komen met de gebruikelijke status of voorwaarden van de ambassadeurs die aan een bepaald land zijn verbonden.

Precisie over representativiteit en ambassadeurs:

Kortom, wanneer u "in Autistan" bent, bent u "in autisme", dwz in autistische gedachten, ideeën, gedragingen, prestaties, met name gekenmerkt door authenticiteit en originaliteit, in tegenstelling tot het hebben van "standaard" gedachten en attitudes die automatisch volgen sociale normen en conventies die gezamenlijk door andere mensen zijn gemaakt.

Dus het begrip Autistan lijkt in feite heel veel op autisme.

Daarom streeft de Autistan Diplomatieke Organisatie ernaar om autisme als een concept te "representeren", in plaats van de autisten zelf.
Het vertegenwoordigt daarom "een (virtueel) land" dat Autistan of autisme is, en niet de "burgers" van dat land.

De ambassadeurs vertegenwoordigen dus niet bepaald autistische mensen, maar eerder autisme.
Er kan ook worden gezegd dat ze wereldwijd autistische mensen 'vertegenwoordigen', die worden gezien als een 'autistische natie', maar alleen moreel en zonder enige wettelijke of politieke representatieve rol.
Op dezelfde manier dat de ambassadeurs uit "officiële" landen (conventioneel, fysiek) niet de inwoners van hun land vertegenwoordigen, maar eerder de staat of regering die hen heeft benoemd.

In de toekomst willen we echter algemeen overleg plegen met autistische mensen in verschillende landen, om hen te vragen ons te vertellen welke autistische mensen in hun land ze als Ambassadeurs van Autistan willen zien.
Wetende dat deze ambassadeurs niet de autistische bevolking van hun land zullen vertegenwoordigen, maar – wanneer zij in hun rol als ambassadeurs zijn – ernaar zullen streven autisme te "vertegenwoordigen" of "te verdedigen", of tenminste ons autistische standpunt over autisme te presenteren.
Maar deze ambassadeurs zullen niet worden 'gekozen' door de 'autistische mensen' van de landen, omdat we naar onze mening de mensen zullen kiezen die het meest overeenkomen met zowel de wensen van autistische mensen als met het idee dat we hebben van een ambassadeur van Autistan.

De feitelijke of wettelijke vertegenwoordiging van autistische personen in een land moet worden gedaan door de autistische personen in dat land, en met name door hun representatieve organisaties.
Het kan niet worden gedaan door een buitenlandse organisatie (we zijn 'buitenlanders' in alle landen, omdat we een 'buiten-nationale' organisatie zijn), noch zelfs door ambassadeurs die autistische burgers van deze landen zijn, omdat deze personen uiteindelijk door ons worden gekozen , en allereerst onze organisatie vertegenwoordigen, die ernaar streeft autisme te vertegenwoordigen, en die autistische mensen alleen indirect, moreel en wereldwijd vertegenwoordigt.


Betrekkingen tussen de ambassadeurs en de "inwoners" van Autistan:

 • De ambassadeurs hebben geen officiële of formele relaties met de "oorspronkelijke" personen (d.w.z. de autistische kenmerken van een land), aangezien hun missie is om de Autistan (en niet de autistische onderdanen) te vertegenwoordigen bij de autoriteiten en organisaties van een bepaald land.
 • De ambassadeurs van Autistan kunnen de autistische kenmerken van een land of gebied in het algemeen, noch een autistisch individu (althans in het kader van hun rol als ambassadeur, maar ze kunnen onafhankelijk doen wat ze willen) niet helpen of verdedigen.
 • De inboorlingen kunnen verschillende soorten relaties en deelnames hebben met de diplomatieke organisatie van Autistan: hetzij rechtstreeks met het hoofdkantoor, hetzij met de consulaire afdeling van de ambassade van Autistan in hun land of gebied, die in de toekomst kunnen bestaan.
 • De inboorlingen kunnen zoveel mogelijk worden geraadpleegd over de keuze van een ambassadeur.

Meer details :

 • De ambassadeurs kunnen worden geselecteerd of goedgekeurd door de Raad van Ambassadeurs van Autistan (CAA).
 • De ambassadeurs van Autistan vertegenwoordigen het mentale en spirituele leven van de autisten (wat kenmerkend is voor hun autistische kanten), of de 'aspecten van hun gedachten die in autisme zitten'.
 • Dit is een aanvulling op de 'self-advocacy'-organisaties (autistische organisaties) die zich eerder bezighouden met het leven' in de samenleving 'in de materiële wereld (rechten, onderwijs, aanpassingen, huisvesting, werk, enz.).
 • Daarom is het mogelijk om te zeggen dat de Autistan (en wat daarmee verband houdt, namelijk onze organisatie) gaat over het spirituele of mentale of 'autistische' leven van de autisten, terwijl andere organisaties omgaan met hun materiële leven.
 • We kunnen ook zeggen dat de ambassadeurs en ambassades van Autistan "het deel van de autistische persoon in Autistan vertegenwoordigen", terwijl de organisaties van "zelfbehartiging" "het deel van de autistische persoon op aarde" vertegenwoordigen (in de materiele wereld).
 • Dit is de reden waarom de ambassadeurs van Autistan niet geacht worden aan dezelfde dingen te werken als deze organisaties.
  Beide moeten echter streven naar samenwerking.
 • Hoewel de Autistan niet wordt erkend als een "echt" land, is het concept van de diplomatieke organisatie van Autistan, met zijn ambassades en ambassadeurs, volkomen geldig als een niet-statelijke actor van Track II-diplomatie.
 • Het bestaan van een fysieke ambassade in een land is niet nodig om ambassadeur te zijn.