3.1 / Doelen

De doelen van de diplomatieke organisatie van Autistan 

– Vereenvoudigde versie:

 • -G0100- SYMBOLISCHE VERTEGENWOORDIGING VAN AUTISME Symbolische representatie van autisme en van autisten in de wereld

  • De beschrijving van de ware aard van autisme onthullen en handhaven, zoals een "autistische vlam" (of licht), met een boodschap

  • Het zijn als een "signaal" of een "katalysator" voor het "wakker worden", "ontsluiten" en aanmoediging voor de autisten

  • Het behouden van een symbolische en officiële weergave en erkenning van de autisten als een menselijke categorie

  • Autisme verdedigen en het recht om geboren te worden voor de autisten

 • -G0200- GEESTELIJKE VLUCHTELINGEN VOOR DE AUTEURS Psychische en morele steun voor de autisten van de wereld

  • Een autistische mentale toevlucht, voor verlichting en gemoedsrust

  • Hoop geven aan de autisten (en hun families)

  • Een "positief focusobject" dat echt nuttig is voor de autisten

  • Een levensreddende tool voor autisten

 • -G0300- WAARDIGHEID VOOR DE AUTEURS "Correcte sociale erkenning" van autisme en verbetering van het zelfrespect voor autisten

  • Door naar onze eigen organisatie en fatsoenlijke fysieke ambassades

  • Door naar ons concept van autistische ambassadeurs

  • Via andere hulpmiddelen zoals de nationale identiteitskaarten, enz.

 • -G0400- WAARDEN AUTEURSKWALITEITEN EN LEVENSBEHOEFTEN Materiële presentatie van autistische kwaliteiten en prestaties, en gedenkteken

  • Autistan.net

  • "Autistische showrooms" of "Autistische musea" (Autismuseum.org)

  • Gedenkteken voor autisten die stierven door niet-autisme

 • -G0500- EXPLAINING AUTISME Uitleggen en ondersteunen van de mentale wereld van de autisten

  • Bouwen van "communicatiebruggen" tussen de autisten en de niet-autistische wereld (om beide bevolkingsgroepen te helpen elkaar te begrijpen)

  • Explaining "autism"

  • Bevordering van acceptatie en bewustzijn van autisme

 • -G0600- ADVISEREN VAN DE REGERIN
  GEN Parodiplomatie en openbaar beleid: het adviseren van de overheidsinstanties voor de juiste afweging van autisme in het overheidsbeleid, en voor de concrete toepassing van de vereiste maatregelen

  • Staatshoofd of ministerie van Buitenlandse Zaken

  • Special Needs of Disability Secretary

  • Staatsraad voor de mensenrechten of ombudsman

  • Ministerie van Onderwijs

  • Ministerie van Gezondheid

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken

  • Ministerie van Justitie

  • Ombudsman en / of nationale mensenrechtenraad

  • Andere overheidsinstanties

 • -G0700- ADVISEREN VAN DE NGO'S Advisering van landelijke ngo's en andere organisaties

  • Humanitaire en altruïstische organisaties

  • Geestelijke autoriteiten

  • anderen

 • -G0800- DE OUDERS ADVISEREN Ouderschapsorganisaties adviseren

  • Adviezen, ondersteuning

  • Korte algemene presentaties van de Autistan en van onze organisatie voor de ouders in conferenties of publicaties (video's, films, opnames, teksten etc.) gepubliceerd op internet)

 • -G0900- ONDERSTEUNING VOOR ZELFVOORSTEL Ondersteuning van de sociale en politieke officiële representaties van de autisten in elk land (met prioriteit voor de bestaande zelforganisaties)

  • Ondersteuning, harmonisatie en synchronisatie van de autistische belangenbehartiging in de wereld

  • Bevorderen van de oprichting van autistische initiatieven op het gebied van zelfredzaamheid in de landen

  • Ernaar streven om dat te vervangen (tijdelijk, op voorlopige basis), in de landen waar nog geen sprake is van autistische zelfvoorspelling

 • -G1000- PRAKTISCHE ONDERSTEUNING Materiële ondersteuning voor de autisten en voor hen die hen helpen

  • Consulaire sectie voor de autistics

   • Ondersteuning voor reizen en "life-discovery" voor autisten in het betreffende land
   • Nationale identiteitskaart Autistan Citizen
  • Consulair gedeelte voor niet-autistische personen

   • Organisatie van bezoeken aan de ambassades en ontdekking van de Autistan (door autistische creaties, verhalen enz.)
  • Samenwerking voor vergaderingen en evenementen voor de autisten, georganiseerd door autistische groepen of door andere organisaties

  • Noodsituaties bij fysieke refuges voor autisten in de ambassades

  • Internationale autistische uitwisselingen (correspondenten, penvrienden …)

   • Met autistics-vrienden uit andere landen,
   • Of vanuit hetzelfde land, op afstand of met reizen
  • Netwerk van autisten van de wereld Autistan.net: veilige sociale ruimte voor autisten

  • Office-ondersteuning voor nationale en lokale autismegroepen

   • Gebruik van de postadressen van de ambassades
   • Het gebruik van de kantoren van de ambassades voor vergaderingen van autisten