Bendera Autistan yang dibawa oleh kanak-kanak yang autistik di Brussels (Belgium) semasa 2018 hari kesedaran autisme dunia

(foto Cinzia Agoni)