13 / Бид дэмждэг

Бид өөрсдийн дуртай, дэмждэг байгууллагуудыг энд үзүүлэв. Учир нь бид тэдгээр нь аутизм, автотехникийн шалтгааныг сайн, ашиг тустай гэж үздэг.


Олон улсын


Âû – Autistic Union
https://www.facebook.com/AutisticUnion

"Бид 5000+" атмос Вультистууд ба холбоотнууд "(гайхалтай autistic et allied), дэмжигч, эерэг, авьяастай, эсвэл автономит хайртай хүмүүсийг тодорхойлохыг хүсч буй хүмүүс юм.
Хүмүүс өөрсдийн вебийн зураг дээр эсвэл тэдний нэрний дагавар болгон ашиглахыг олонтаа үзэх болно. Олон бүлэг болон хуудаснууд нь нэрээ одоогийн нэрээр нь хуваалцдаг.


Бид энэ жагсаалтыг олон улсын болон үндэсний байгууллагуудын дараагаар үргэлжлүүлнэ.