Именување на Хуго Хориот како амбасадор на Аутистан во Франција

Во јануари 2018 год., Го прашавме Хуго Хориот дали тој е согласен да биде амбасадор на Аутистан во Франција.
Тој го знае нашиот проект уште долго време, и тој одговори позитивно и без двоумење.

На 20 јануари 2018 година, Советот на амбасадорите на Аутистин (АЦВ) го потврди ова назначување.

Роден во 1982 година, Хуго Хориот е француски актер, писател и аутистичен активист, кој живее во Париз.

Тој често ја брани причината за аутизмот во Франција, во разни статии, интервјуа, телевизиски настапи и во неговата последна книга ("Autisme, j'accuse"), објавена во март 2018 година.

Состојбата со аутизам во Франција е исклучително тешка, поради многу важни финансиски и политички интереси кои не се корисни за аутизмот.


  • Повеќе информации за Хуго Хориот:
    • Неговата веб-страница: HugoHoriot.com
    • Неговата Википедија страница: fr.wikipedia.org/wiki/Hugo_Horiot
    • Google: Хуго Хориот