3 / Организација

Аутистичка дипломатска организација

Бразилската верзија на нашиот Амблем (или печат), која постои и на други јазици


Дефиницијата на Дипломатската организација на Аутистан:

– Статутарна верзија: "Дипломатска, пацифичка, аутистичка меѓународна невладина организација, чија цел е објаснување, застапување и зачувување на менталниот свет на аутизмот и аутизмот".

– Поедноставена верзија: "100% аутистичка, непрофитна организација како почитуван интерфејс меѓу менталниот свет на аутизмот (или аутизмот) и не-аутистичкиот свет".

– Или, уште поедноставно: "Мост помеѓу аутизмот и не-аутизмот".

Можно е да се каже дека Аутистин е за духовниот и менталниот живот на аутизмот, додека другите организации (како здруженија на аутистика или родители) се однесуваат на нивниот материјален живот.
Значи, можеме да кажеме
и дека: – амбасадите (и амбасадорите) на Аутистин го претставуваат "оној на аутизмот кој е во Аутистан", од аспект на адаптација кон аутизам –
додека другите организации (" самозастапување ") го претставуваат" оној на аутизмот кој е на Земјата "(во материјалниот свет), генерално од аспект на адаптацијата кон општествениот систем.

Иако Аутистан не е признаен како "вистинска" земја, концептот на амбасади и амбасадори има природа на "парадикаторија", исто како и онаа на "Модел Обединетите нации" (на пример за младите).


Обединетата дипломатска организација во светот:


Од октомври 2016 година, креаторот на името "Аутистан", Јозеф Шованец (аудистик многу познат во Франција), е кум на концептот на Аутистанската дипломатска организација.