ავანტის ახალი დროშის პირველი დროა

2016 წლის 12 აგვისტოს, ავღანეთის ახალი დროშა პირველად მსოფლიოში, ყაზახეთში, ალმატაში.

 
 
ეს არის Flag of 1m x 1,62m ვერსია.
გამოსახულება შემუშავებულია იქ, პიონერული კურორტის, ალმათიში, 2016 წლის ივლისში.
 

დიდი მადლობა Pioneer Concept, რომელიც დაგვეხმარა და ვინ ეხმარება აუტიზმს ყაზახეთში.

დეტალები და სურათები: Autistan.kz