6 / Veleposlanici

Veleposlanici Autistana

Funkcije veleposlanika

Uvjeti i pravila

Posebni veleposlanici Autistana

Preciznost glede reprezentativnosti i ambasadora

Odnosi između veleposlanika i "domoroaca" Autistana

Više


Veleposlanici Autistana

  

BE (Belgija) – Bruxelles:

François Delcoux
BR-AM (Brazil, država Amazonas) – Manaus:

Bruno Dantas

 • Kontakt: veleposlanik-br-am (à) autistan.org

BR-CE (Brazil, država Ceara) – Fortaleza:

João Carlos Pinheiro

 • Kontakt: veleposlanik-br-ce (à) autistan.org

BR-DF (Brazil, savezna država) – Brazilija:

Jorge Venâncio

 • Kontakt: ambasador-br-df (na) autistan.org

BR-MG (Brazil, država Minas Gerais) – Belo Horizonte:

Victor Mendonça

 • Kontakt: veleposlanik-br-mg (à) autistan.org

BR-SP (Brazil, država São Paulo) – São Paulo:

Gledston Alves

 • Kontakt: ambasador-br-sp (à) autistan.org

BR-SP (Brazil, Država Rio Grande do Sul) – Porto Alegre:

Isadora Fredrich

 • Kontakt: ambasador-br-rs (à) autistan.org


FR (Francuska) – Pariz:

Hugo HoriotKZ (Kazahstan) – Almaty:

Adiyar ZharmenovMA (Maroko) – Rabat:

Karim BenabdeslamPE (Peru) – Lima:

Miguel "Angel" Fernandez GarciaRE (Reunion) (francuski otok) – (rezidencija u egzilu u Rio de Janeiru):

Eric LucasUS-NY (SAD, država New York) – New York:

Stephen Mark Shore


Funkcije veleposlanika

Odnosi između veleposlanika i nacionalnih organizacija:

 • Ambasadori Autistana trebali bi nastojati informirati, pomoći i ohrabriti sva odgovarajuća tijela i organizacije zemalja ili teritorija kako bi poboljšali situaciju i živote autističnih ljudi.
 • Osobito, veleposlanici Autistana predstavit će i objasniti "Temeljna prava Autistika, prema diplomatskoj organizaciji Autistana".
 • Ambasadori Autistana trebali bi nastojati predstaviti Autistan (tj. Mentalni svijet autizma ili autizma) nacionalnim vlastima i organizacijama.
 • Ambasadori Autistana također indirektno predstavljaju "domoroce", moralno i globalno (tj. Osobe koje su rođene kao autisti, kao ljudi, što se može smatrati "autističnom nacijom").
 • Oni ne predstavljaju autistike zemlje ili teritorija: to je uloga organizacija autista u svakoj zemlji ili teritoriju.
 • Kada takva organizacija ne postoji, veleposlanici bi trebali nastojati poticati njezino stvaranje uz pomoć odgovarajućih nacionalnih vlasti i organizacija.
  • Organizacije koje pomažu autistima mogu biti same organizacije autistika, pod uvjetom da dobiju potrebna sredstva i podršku, što može biti obveza za javne vlasti.
   U tom slučaju, veleposlanici bi trebali nastojati podsjetiti i objasniti te obveze, te bi trebali poticati autore da ih konkretno primjenjuju.
 • Veleposlanici Autistana mogu ostvariti izvješća o stanju autizma i autizma u zemlji, te razne zadatke korisne za Diplomatsku organizaciju Autistana.
 • Konzultiraju se veleposlanici Autistana i oni sudjeluju u odlukama Organizacije.

Uvjeti i pravila

 • 1 / Svaki veleposlanik Autistana mora biti osoba s autizmom, s dokazima autizma (sadašnjim ili prošlim), lako dostupna javnosti.
 • 2 / Svaki veleposlanik Autistana može imati bilo koji "tip" ili "razinu" autizma (uključujući i neverbalno);
 • 3 / Svaki veleposlanik Autistana može imati bilo koju dob iznad 13 godina (ali iznimke se mogu izvesti za mlađe iznimne slučajeve ako je potrebno);
 • 4 / Svaki ambasador Autistana može biti muškarac ili žena (ili bilo koja varijacija takvog, uključujući "neidentificirano");
 • 5 / Svaki ambasador Autistana mora boraviti u državi ili na teritoriju na kojem zastupa (osim u posebnim slučajevima, na primjer ako ambasador mora živjeti u progonstvu).
 • 6 / Svaki ambasador Autistana će imati visoko diplomatsko ponašanje i visok moralni stav, dok će raditi kao ambasador;
 • 7 / Svaki ambasador Autistana nikada neće koristiti svoj (ili njezin) položaj za osobnu korist ili za potrebe društvenog poštovanja;
 • 8 / Svaki ambasador Autistana, kada radi nešto kao veleposlanik, nikada neće govoriti u svoje ime (ili za sebe), nego uvijek za Diplomatsku organizaciju Autistana ili Autistana;
 • 9 / Svaki ambasador Autistana, kada radi kao ambasador, ponašat će se prema glavnim obilježjima autizma (kao što su autentičnost, integritet, iskrenost, iskrenost, neposrednost, usklađenost, točnost).
  Kada radite nešto kao veleposlanik, on (ili ona) neće koristiti "suprotna" obilježja (koja su tipična za ne-autizam), čak i ako je "igrajući ulogu (scenarij)", u svrhu našeg cilja ,
 • 10 / Ako se neki veleposlanik, kada radi nešto kao veleposlanik, ne može ponašati kako je ovdje zatraženo, zbog senzornih ili mentalnih agresija zbog ne-autizma, tada njegove ili njezine postupke ili odluke može ponovno razmotriti (ili poništiti) Vijeće veleposlanika Autistana (CAA).
 • 11 / Svaki veleposlanik može biti opozvan iz opravdanih razloga i uz pravo na pošteno objašnjenje i obranu, od strane Vijeća veleposlanika Autistana (CAA).

Posebni veleposlanici Autistana

 • Uloge, misije, funkcije i druga obilježja Posebnih veleposlanika definiraju se od slučaja do slučaja i ovisno o situaciji, a ne moraju uvijek biti podložni gore navedenim pravilima i uvjetima.
 • Ovaj status je namijenjen uglavnom "autističnim putnicima" ili iseljenicima, ili drugim autističnim osobama koje mogu predstavljati Autistan u određenoj mjeri, a da ne odgovaraju uobičajenom statusu ili uvjetima ambasadora vezanih uz određenu zemlju.

Preciznost glede reprezentativnosti i ambasadora:

Ukratko, kada ste "u Autistanu", vi ste "u autizmu", tj. U autističnim mislima, idejama, ponašanjima, postignućima, koje karakterizira posebice autentičnost i originalnost, za razliku od "standardnih" misli i stavova koji automatski slijede društvene norme i konvencije koje kolektivno stvaraju drugi ljudi.

Dakle, pojam Autistana je zapravo sličan autizmu.

Stoga Diplomatska organizacija Autistena nastoji "predstaviti" autizam kao koncept, a ne autisti sami.
Stoga predstavlja "(virtualnu) zemlju" koja je Autistan ili autizam, a ne "građani" te zemlje.

Dakle, veleposlanici ne predstavljaju točno "autistične" osobe, već autizam.
Također se može reći da oni "predstavljaju" autistične ljude na globalnoj razini, doživljavaju se kao "autistički narod", ali samo moralno i bez ikakve pravne ili političke reprezentativne uloge.
Na isti način na koji veleposlanici iz "službenih" zemalja (konvencionalni, fizički) ne predstavljaju stanovnike svoje zemlje, već državu ili vladu koja ih je imenovala.

Međutim, u budućnosti želimo održati opće konzultacije s osobama s autizmom u različitim zemljama, kako bismo ih zamolili da nam kažu koji autistični ljudi u njihovoj zemlji žele vidjeti kao ambasadore Autistana.
Znajući da ti ambasadori neće predstavljati autistične ljude u njihovoj zemlji, ali – kad budu u ulozi ambasadora – nastojat će "predstavljati" ili "braniti" autizam, ili barem predstaviti naše autistično stajalište o autizmu.
Ali ti ambasadori neće biti "izabrani" od "autističnih ljudi" iz zemalja, jer ćemo izabrati ljude koji najviše odgovaraju, po našem mišljenju, željama autističnih ljudi i ideji koju imamo o ambasadoru Autistan.

Stvarno ili pravno zastupanje autističnih osoba u nekoj zemlji moraju obavljati osobe s autizmom u toj zemlji, a posebice njihove predstavničke organizacije.
To ne može uciniti strana organizacija (mi smo "stranci" u svim zemljama, jer smo "izvan-nacionalna" organizacija), pa cak ni veleposlanici koji su autisticni drzavljani ovih zemalja, jer su ti ljudi konacno izabrani od nas. i predstavljati prije svega našu organizaciju, koja nastoji predstaviti autizam, a koja autistične ljude predstavlja samo neizravno, moralno i globalno.


Odnosi između veleposlanika i "domoroaca" Autistana:

 • Veleposlanici nemaju službene ili formalne odnose s "izvornim" pojedincima (tj. Autistima neke zemlje), budući da je njihova misija da zastupaju Autistan (a ne autistične državljane) vlastima i organizacijama određene zemlje.
 • Veleposlanici Autistana ne mogu pomoći niti obraniti autistike zemlje ili teritorija općenito, niti bilo kojeg autističnog pojedinca (barem u okviru svoje uloge veleposlanika, ali mogu samostalno raditi ono što žele).
 • Domoroci mogu imati različite tipove odnosa i sudjelovanja s Diplomatskom organizacijom Autistana: ili izravno sa sjedištem, ili s konzularnim odjelom Veleposlanstva Autistana u njihovoj zemlji ili teritoriju, što može postojati u budućnosti.
 • Koliko god je to moguće, domaćini se mogu konzultirati o izboru veleposlanika.

Više detalja :

 • Ambasadore može izabrati ili odobriti Vijeće veleposlanika Autistana (CAA).
 • Ambasadori Autistana predstavljaju mentalni i duhovni život autizma (što je karakteristično za njihove autistične strane), ili "aspekte njihovih misli koje su u autizmu".
 • To je komplementarno s organizacijama "samozastupanja" (autističke organizacije) koje se same bave životom "u društvu", u materijalnom svijetu (prava, obrazovanje, prilagodbe, stanovanje, rad itd.).
 • Stoga je moguće reći da je Autistan (i ono što je povezano, naime naša organizacija) o duhovnom ili mentalnom ili "autističnom" životu autizma, dok se druge organizacije bave svojim materijalnim životom.
 • Možemo također reći da veleposlanici i veleposlanstva Autistana predstavljaju "dio autistične osobe koja je u Autistanu", dok organizacije "samozastupanja" predstavljaju "dio autistične osobe koja je na Zemlji" ( materijalnog svijeta).
 • Zato ambasadori Autistana ne bi trebali raditi na istim stvarima kao ove organizacije.
  Međutim, oboje bi trebali nastojati surađivati.
 • Iako Autistan nije prepoznat kao "stvarna" zemlja, koncept Diplomanske organizacije Autistana, sa svojim veleposlanstvima i veleposlanicima, savršeno vrijedi kao nedržavni glumac diplomatske staze II.
 • Postojanje fizičkog veleposlanstva u nekoj zemlji nije potrebno da biste bili ambasador.