3 / Organizacija

Diplomatska organizacija autistike

Brazilska inačica našeg emblema (ili pečat), koja postoji na drugim jezicima


Definicija Diplomatske organizacije autistike:

– Statutarna verzija: "Diplomatska, pacifična, autistična međunarodna nevladina organizacija koja ima za cilj objašnjenje, predstavljanje i očuvanje mentalnog svijeta autističnosti i autizma".

– Pojednostavljena verzija: "100% autistična, neprofitna organizacija kao poštovanje sučelja između mentalnog svijeta autističnosti (ili autizma) i neautističnog svijeta".

– Ili još pojednostavnjeno: "Most između autizma i neautizma".

Moguće je reći da je Autistan o duhovnom i mentalnom životu autističnosti, dok druge organizacije (poput udruženja autistike ili roditelja) govore o njihovom materijalnom životu.
Dakle, možemo reći da:
veleposlanstva (i veleposlanici) Autistana predstavljaju "dio autistične osobe koja je u Autistanu", iz točke gledišta prilagodbe auti
zmu – dok druge organizacije (" samozastupanje ") predstavljaju" dio autistične osobe koja je na Zemlji "(u materijalnom svijetu), uglavnom s gledišta prilagodbe društvenom sustavu.

Iako Autistan nije prepoznat kao "pravi" zemlja, koncept veleposlanstava i ambasadora ima "para-diplomsku" prirodu, jednako vrijednu kao i model modela Ujedinjenih naroda (za mlade), na primjer.


Diplomatska organizacija autistike u svijetu:


Od listopada 2016. godine, autor autentičnog imena "Autistan", Josef Schovanec (autistično poznat u Francuskoj), kuma je koncepta Diplomatske organizacije autistike.