שני ילדים אוטיסטים מחזיקים את הדגל הגדול הראשון של הAutistan