3.1 / Tavoitteet

Autistien diplomaattisen järjestön tavoitteet 

– Yksinkertaistettu versio:

 • -G0100- AUTISMIN SYMBOLINEN ILMOITUS Autismin ja autistien symbolinen esitys maailmassa

  • Autismin todellisen luonteen kuvaaminen ja ylläpitäminen, kuten "autistista liekkiä" (tai valoa), sanomalla

  • Se on kuin "signaali" tai "katalysaattori" "heräämistä", "vapauttamista" ja kannustusta autistisille

  • Symbolisen ja virallisen edustuksen ylläpitäminen ja autistien tunnustaminen ihmiskategoriana

  • Autismien puolustaminen ja autistisen oikeuden syntyminen

 • -G0200 – HENKILÖSTÖ AUTISTIKSI Henkinen ja moraalinen tuki autistisille maailmalle

  • Autistinen henkinen turvapaikka, helpotus ja mielenrauha

  • Autistiselle (ja heidän perheilleen)

  • "Positiivinen tarkennusobjekti" todella hyödyllinen autistiselle

  • Autistiseen elämää säästävä työkalu

 • -G0300- VASTUU AUTISTIKSI "Autenttisuuden oikea sosiaalinen tunnustaminen" ja itsetietoisuuden parantaminen autistisille

  • Oman organisaation ja kunnollisten fyysisten lähetystöjen kautta

  • Autististen lähettiläiden käsitteen kautta

  • Muiden työkalujen, kuten kansallisten henkilökorttien jne. Kautta

 • -G0400- AUTISTISET LAATUJEN JA ELINTEN ARVIOINTI Autististen ominaisuuksien ja saavutusten aineellinen esittely ja muistomerkki

  • Autistan.net

  • "Autistiset näyttelytilat" tai "Autistiset museot" (Autismuseum.org)

  • Autistisen muistomerkin, joka kuoli autismiin kuulumattomana

 • -G0500- SELITTÄVÄ AUTISMI Autistisen henkisen maailman selittäminen ja tukeminen

  • Autistisen ja ei-autistisen maailman välisten "viestintäsiltojen" rakentaminen (molempien väestöjen auttamiseksi ymmärtämään toisiaan)

  • Selittäen "autismi"

  • Autismin hyväksynnän ja tietoisuuden edistäminen

 • -G0600– HALLITUKSEN ESITTÄM
  INEN Para-diplomaatti ja julkiset politiikat: neuvoo hallitusten elimiä autenttisesti kunnioittamaan julkisia toimintatapoja ja toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä

  • Valtionpäämies tai ulkoministeriö

  • Erityistarpeita tai vammaisasiainsihteeri

  • Valtion ihmisoikeusneuvosto tai oikeusasiamies

  • Opetusministeriö

  • Terveysministeriö

  • Sisäministeriö

  • Oikeusministeriö

  • Oikeusasiamiehelle ja / tai kansalliselle ihmisoikeusneuvostolle

  • Muut valtion viranomaiset

 • -G0700 – NEUVOA-OHJELMAT Kansalaisjärjestöjen neuvonta Valtakunnalliset kansalaisjärjestöt ja muut järjestöt

  • Humanitaariset ja altruistiset järjestöt

  • Henkiset viranomaiset

  • toiset

 • -G0800- VAPAA-OHJELMAT Vanhempien järjestöjen neuvonta

  • Neuvoja, tukea

  • Lyhyt yleiskatsaus Autistaniin ja järjestöömme vanhemmille konferensseissa tai julkaisuissa (videoita, elokuvia, äänitteitä, tekstejä jne.). julkaistu Internetissä)

 • -G0900- VAPAUTTAMINEN TUKI Kunkin maan autististen tahojen sosiaalisten ja poliittisten edustustojen tukeminen (etusijalla olemassa oleville itsepuolustuksille)

  • Autististen puolustajien ponnistelujen tukeminen, yhdenmukaistaminen ja synkronointi maailmassa

  • Autististen itsesääntelyaloitteiden luominen näissä maissa

  • Pyrkimyksenä tilalle (tilapäisesti, väliaikaisesti), niissä maissa, joissa ei ole autistista itsemurhaa

 • -G1000- KÄYTÄNNÖN TUKEMINEN Autistisen aineiston tuki ja auttamaan heitä

  • Konsulaattiosasto autistiselle

   • Tuki matkustuksille ja "elämää etsimiselle" autistisille maille
   • Autistan Citizen National Identity -kortti
  • Konsulaattiosasto ei-autistisille henkilöille

   • Suurlähetystöjen vierailujen järjestäminen ja Autistanin löytäminen (autististen luomusten, kertomusten jne. Kautta)
  • Yhteistyö autististen ryhmien tai muiden organisaatioiden järjestämien autistien kokouksiin ja tapahtumiin

  • Suurlähetystöissä autististen kiireellisten fyysisten suojapaikkojen

  • Kansainväliset autistiset vaihtokurssit (kirjeenvaihtajat, kirjeet jne.)

   • Autistiset ystävät muista maista,
   • Tai samasta maasta, kaukaa tai matkoilla
  • Autistisen maailman verkosto Autistan.net: autenttiseen sosiaaliseen tilaan

  • Toimistotuki kansallisille ja paikallisille autismin ryhmille

   • Suurlähetystöjen postiosoitteet
   • Suurlähetystöjen toimistoja autistien kokouksiin