Η σημαία του Αυτιστάν, που μεταφέρεται από ένα αυτιστικό παιδί στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας ημέρας συνείδησης του αυτισμού 2018

(φωτογραφία Cinzia ΑΓΟΝΗ)