Η σημαία της τον Autistan, που μεταφέρονται από ένα αυτιστικό παιδί στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) κατά τη διάρκεια το κόσμο αυτισμός ευαισθητοποίησης ημέρα 2018

(φωτογραφία Cinzia ΑΓΟΝΗ)