8 / Δικαιώματα

Ακολουθεί ένας κατάλογος των θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι ιδιαίτερα αναγκαία για τον αυτισμό, σύμφωνα με εμάς.

Αυτός ο κατάλογος μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των ειδικών αναγκών μας.

Μην αναπαράγετε χωρίς να αναφέρετε:

 • τον πλήρη τίτλο ("Τα θεμελιώδη δικαιώματα του αυτιστικού, σύμφωνα με τον Ολλανδικό Διπλωματικό Οργανισμό")
 • και την πηγή (Autistan.org).

Τα "Θεμελιώδη δικαιώματα των αυτιστικών, σύμφωνα με τη διπλωματική οργάνωση Autistan":

 • {R000100} Δικαίωμα γέννησης

 • {R000110} Δικαίωμα στη ζωή

 • {R000200} Δικαίωμα στην ελευθερία και την αυτονομία

 • {R000210} Δικαίωμα στην ελευθερία επιλογής

 • {R000220} Δικαίωμα στην ελευθερία να ζεις όποιος θέλει

 • {R000300} Δικαίωμα σε δίκαιη ποιότητα ζωής

 • {R000310} Δικαίωμα ίσης πρόσβασης και χρήσης οποιουδήποτε τόπου, υπηρεσίας, γεγονότος, προϊόντος κλπ., Χάρη στις απαραίτητες αντισταθμίσεις των κοινωνικών και συστημικών ελλείψεων που θέτουν σε μειονεκτική θέση τον αυτιστικό

 • {R000320} Δικαίωμα στην εκπαίδευση με όλα τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα για τους μη αυτιστικούς, με τις απαραίτητες προσαρμογές και με σεβασμό στον αυτισμό

 • {R000400} Δικαίωμα στην απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου φυσικής υγείας

 • {R000410} Δικαίωμα στην απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ψυχικής υγείας

 • {R000420} Δικαίωμα προστασίας από αισθητικές επιθέσεις

 • {R000430} Δικαίωμα στην προστασία από τις ψυχικές επιθέσεις

 • {R000440} Δικαίωμα στην καθολική προσβασιμότητα και στις αμοιβαίες προσαρμογές

 • {R000450} Δικαίωμα στη σωστή εξέταση του αυτισμού σε όλο το κοινωνικό σύστημα και στο διοικητικό σύστημα

 • {R000455} Δικαίωμα εξειδικευμένης, προσβάσιμης και γρήγορης βοήθειας για τη διόρθωση και αντιστάθμιση των ελλείψεων των συστημάτων σε περίπτωση μη τήρησης του δικαιώματος R000450

 • {R000500} Δικαίωμα στην ειρήνη, στο καταφύγιο, και να μείνεις μόνος

 • {R000600} Δικαίωμα να είναι πρωτότυπο και διαφορετικό χωρίς να υπόκειται σε εμπόδια

 • {R000610} Δικαίωμα στη δημιουργικότητα, στα ειδικά συμφέροντα και σε μια μοναδική προσωπική πορεία της ζωής

 • {R000620} Δικαίωμα πειραματισμού, περιπέτειας και ταξιδιών

 • {R000700} Δικαίωμα σε αυτο-επιλεγμένες ανθρώπινες σχέσεις

 • {R000800} Δικαίωμα κατανόησης του μη αυτισμού και του αυτισμού

 • {R001000} Δικαίωμα διαφωνίας με τον μη αυτισμό και άρνησης των παράλογων ή επιβλαβών καταστάσεων ή αποφάσεων

 • {R001100} Δικαίωμα στη φυσικότητα, στη συνοχή και στην αρμονία

 • {R001200} Δικαίωμα στην αυθεντικότητα, την αλήθεια, την ειλικρίνεια και την ειλικρίνεια παντού

 • {R002000} Δικαίωμα συμμετοχής στις δημόσιες αποφάσεις σχετικά με το αυτιστικό

 • {R002100} Δικαίωμα να εξηγεί τις ιδιαιτερότητες του αυτισμού στις αρχές και να λαμβάνει προσοχή, απαντήσεις και συγκεκριμένα μέτρα με την καλύτερη ειλικρίνεια, καλή λογική και αποτελεσματικότητα


Αυτός ο κατάλογος μπορεί να βελτιωθεί. Πρώτη δημοσίευση: 20 Ιανουαρίου 2018.