3.1 / Στόχοι

Οι στόχοι της διπλωματικής οργάνωσης Autistan 

– Απλοποιημένη έκδοση:

 • -G0100- ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ Συμβολική αντιπροσώπευση του αυτισμού και του αυτιστισμού στον κόσμο

  • Αποκάλυψη και διατήρηση της περιγραφής της πραγματικής φύσης του αυτισμού, όπως μια «αυτιστική φλόγα» (ή το φως), με ένα μήνυμα

  • Το να είσαι σαν «σήμα» ή «καταλύτης» για το «ξύπνημα», «ξεκλείδωμα» και ενθάρρυνση για το αυτιστικό

  • Διατήρηση συμβολικής και επίσημης εκπροσώπησης και αναγνώρισης του αυτιστισμού ως ανθρώπινης κατηγορίας

  • Η υπεράσπιση του αυτισμού και το δικαίωμα να γεννηθεί για τον αυτισμό

 • -G0200- ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Ψυχολογική και ηθική υποστήριξη για τον αυτισμό του κόσμου

  • Ένα αυτιστικό ψυχικό καταφύγιο, για ανακούφιση και γαλήνη

  • Δίνοντας κάποια ελπίδα στους αυτιστές (και τις οικογένειές τους)

  • Ένα "θετικό αντικείμενο εστίασης" πραγματικά χρήσιμο για το autistics

  • Ένα εργαλείο εξοικονόμησης ζωής για τα αυτιστικά

 • -G0300- ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ "Σωστή κοινωνική αναγνώριση" του αυτισμού και βελτίωση της αυτοεκτίμησης για το αυτιστικό

  • Μέσω της δικής μας οργάνωσης και των αξιοπρεπών φυσικών πρεσβειών

  • Μέσα από την ιδέα μας για πρεσβευτές με αυτισμό

  • Μέσα από άλλα εργαλεία όπως η Εθνική Κάρτα Ταυτότητας κλπ.

 • -G0400- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ Υλικό παρουσίασης αυτιστικών ποιοτήτων και επιτευγμάτων και μνημείο

  • Autistan.net

  • "Autistic show-rooms" ή "Αυτιστικά μουσεία" (Autismuseum.org)

  • Μνημείο για αυτιστικά που πέθαναν εξαιτίας του μη αυτισμού

 • -G0500- Εξήγηση της Αυτιστικής Εξήγηση και υποστήριξη του πνευματικού κόσμου των αυτιστικών

  • Δημιουργία "γέφυρες επικοινωνίας" μεταξύ του αυτιστικού και του μη αυτιστικού κόσμου (για να βοηθήσουμε και τους δύο πληθυσμούς να καταλάβουν ο ένας τον άλλον)

  • Εξηγώντας τον "αυτισμό"

  • Προώθηση της αποδοχής και της ευαισθητοποίησης του αυτισμού

 • -G0600- ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
  Παραπαλληλισμός και δημόσιες πολιτικές: παροχή συμβουλών στους κυβερνητικούς φορείς για την ορθή εξέταση του αυτισμού στις δημόσιες πολιτικές και για τη συγκεκριμένη εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων

  • Αρχηγός κράτους ή Υπουργείο Εξωτερικών

  • Ειδικές Ανάγκες ή Γραμματέας Αναπηρίας

  • Κρατικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή Διαμεσολαβητή

  • Υπουργείο Παιδείας

  • Υπουργείο Υγείας

  • Υπουργείο Εσωτερικών

  • Υπουργείο Δικαιοσύνης

  • Διαμεσολαβητής ή / και εθνικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

  • Άλλες κυβερνητικές αρχές

 • -G0700- ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΚΟ Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΚΟ και σε άλλους οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο

  • Ανθρωπιστικές και αλτρουιστικές οργανώσεις

  • Πνευματικές αρχές

  • Οι υπολοιποι

 • -G0800- ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Συμβουλεύοντας τις οργανώσεις γονέων

  • Συμβουλές, υποστήριξη

  • Σύντομες γενικές παρουσιάσεις του Autistan και του Οργανισμού μας για τους γονείς σε συνέδρια ή δημοσιεύσεις (βίντεο, ταινίες, ηχογραφήσεις, κείμενα κ.λπ. δημοσιευμένο στο Διαδίκτυο)

 • -G0900 – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Υποστήριξη των κοινωνικών και πολιτικών επίσημων αντιπροσωπειών των αυτιστικών σε κάθε χώρα (με προτεραιότητα στις υπάρχουσες ομάδες αυτοπροστασίας)

  • Υποστήριξη, εναρμόνιση και συγχρονισμός των προσπαθειών αυτιστικής υπεράσπισης στον κόσμο

  • Προώθηση της δημιουργίας αυτιστικών πρωτοβουλιών αυτοπροστασίας στις χώρες

  • Προσπαθώντας να το αντικαταστήσω (προσωρινά, με προσωρινό τρόπο), στις χώρες χωρίς αυτιστική αυτοπροστασία ακόμα

 • -G1000- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Υλικό υποστήριξης για τα αυτιστικά και για εκείνους που τους βοηθούν

  • Προξενικό τμήμα για τα αυτιστικά

   • Υποστήριξη για ταξίδια και "ανακάλυψη της ζωής" για τα αυτιστικά άτομα στη συγκεκριμένη χώρα
   • Autistan Citizen Εθνική ταυτότητα
  • Προξενικό τμήμα για άτομα μη αυτιστικά

   • Διοργάνωση επισκέψεων των Πρεσβειών και ανακάλυψη του Autistan (μέσω αυτιστικών δημιουργιών, ιστοριών κ.λπ.)
  • Συνεργασία σε συναντήσεις και εκδηλώσεις για τον αυτισμό, που διοργανώνονται από αυτιστικές ομάδες ή από άλλους οργανισμούς

  • Φυσικά καταφύγια έκτακτης ανάγκης για αυτιστικά στις Πρεσβείες

  • Διεθνείς Αυτιστικές Ανταλλαγές (ανταποκριτές, συνάδελφοι …)

   • Με τους φίλους του autistics από άλλες χώρες,
   • Ή από την ίδια χώρα, απομακρυσμένα ή με ταξίδια
  • Δίκτυο των αυτιστικών του κόσμου Autistan.net: ασφαλής κοινωνικός χώρος για τα αυτιστικά

  • Υποστήριξη γραφείου για εθνικές και τοπικές ομάδες αυτισμού

   • Χρησιμοποιώντας τις ταχυδρομικές διευθύνσεις των Πρεσβειών
   • Χρησιμοποιώντας τα γραφεία των Πρεσβειών για τις συναντήσεις των αυτιστικών