11 / χορηγοί

Εδώ είναι μερικά από τα πρόσωπα ή εταιρείες που μας βοηθούν, ή που μας βοήθησαν.
Μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε εύκολ
α! Ευχαριστώ πολύ!


2018

Ημερομηνία
Ευχαριστώ πολύ για τον κ. / κα.
από
για την δωρεά για
(τιμή)
Απρίλιο του 2018

Emy Περού Γκίμπερ
τ
(Facebook)

 
Γαλλία

autistan.org
internet domain + φιλ
οξενία όλων των δικτυα
κών τόπων του «Autistan
» για 1 χρόνο

85 EUR
Απρίλιο του 2018
Chris Andco
(Facebook)

Γαλλία

autistan.com
autistan.fr

τομείς στο interne
t για 1 έτος

25 ΕΥΡΏ
Απρίλιο του 2018 
Vincart S-jy
(Facebook)

Βέλγιο

autistan.TV
autistan.de
autistan.dk
autistan.co.uk autistan.org.uk τ

ο
μείς στο interne
t για 1 έτος

65 USD

Μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε εύκολα! Ευχαριστώ πολύ!


2017

Ημερομηνία
Ευχαριστώ πολύ για τον κ. / κα.
από
για την δωρεά για
(τιμή)
Από το 2017
 

ΗΠΑ
Πολλές ευχαριστίες Lingotek
: προκειμένου να βοηθήσει το autistics του κόσμου, αυτή η εταιρεία έχει αποφασίσει να μας παρέχετε δωρεάν με την υπηρεσία αυτόματης μετάφρασης τους.
Έχουν αφαιρεθεί, για Autistan.org, τον περιορισμό των 100000 χαρακτήρες του δικό τουs ελεύθερος εκδοχή, και βοήθησε να στήσετε το σύστημα μετάφρασης μας.
(Έχουμε ακόμα να πληρώσει για τις μεταφράσεις, αλλά μόνο στην υπηρεσία Microsoft Azure μηχανή μετάφραση.)
Από το 2017

Γαλλία
Ευχαριστώ πολύ για την Netim.
Αυτό Γαλλικά «Γραμματέας» (δηλ. διαχειριστική τομείς internet) ευγενικά μας πρότεινε τους φθηνότερες τιμές (πολύ φθηνότερη από τον ανταγωνισμό).
Αυτό είναι πραγματικά χρήσιμο για τομείς μας πολυάριθμα χώρα (δηλαδή online πρεσβείες).

Και είναι σοβαρό, χρήσιμες και ανθρώπινη.
Φεβρουαρίου 2017
Zaure Zharmenova

Καζαχστάν
Δωρεά για την εγκατάσταση της πρεσβείας μας στο Ρίο
500 ΕΥΡΏ
Απριλίου 2017
Εύα Ντουάρτε
& Javier Γκονζάλες

Βραζιλία-RJ
Έπιπλα για το γραφείο Πρεσβείας
περίπου 1000 BRL
Απριλίου 2017
Fabricio Φερνάντες

Βραζιλία-RJ
Δωρεά 200 BRL
Απριλίου 2017
Ιουνίου 2017

Γαλλία

autistan.org
internet domain + φιλ
οξενία όλων των δικτυα
κών τόπων του «Autistan
» για 1 χρόνο

autistan.b
e
τομέα internet
για 1 έτος

66 ΕΥΡΏ
Απριλίου 201
7 Μάιος 2017
Ιουλίου 2017
Emy Περού Γκίμπερ
τ
(Facebook)

Γαλλία
autistan.com
autistan.fr
autistan.de
autistan.uk

autistan.at
autistan.cz
a
utistan.dk
a
utistan.ch
autistan.re
a
utistan.tf a

utistan.pl a
utistan.pt τ
ομείς στο interne
t για 1 έτος
100 ΕΥΡΏ
Απριλίου 2017
Isabelle Radier

Γαλλία
autistan.T
V τομέα internet
για 1 έτος
32 EUR
Ιουλίου 2017
Η Nathalie Galland

Βέλγιο
autistan.n
z
τομέα internet
για 1 έτος
USD 20
Οκτωβρίου 2017
Fernanda Barata Ribeiro

Βραζιλία-RJ
Δωρεές για να πληρώσετε μερικούς λογαριασμούς, και μια οθόνη υπολογιστή
περίπου 500 BRL
Νοέμβριο του 2017
Giovani Campos

Βραζιλία-AM
Δωρεά
50 BRL
Νοέμβριο του 2017 Vanessa: Αλμπουκέρκη
ΗΠΑ-FL
Δωρεά 200 BRL
Κάποια άλλα πρόσωπα μας βοήθησε το 2017, όπως μπορείτε να δείτε την παλιά σελίδα αυτή

Μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε εύκολα! Ευχαριστώ πολύ!


2016

Ημερομηνία
Ευχαριστώ πολύ για τον κ. / κα.
από
για την δωρεά για
(τιμή)
Ιουλίου 2016
Zhanna Karatai
(Facebook)

Καζαχστάν
autistan.KZ
& autistan.ru
τομείς στο interne
t για 1 έτος
51 ΔΟΛΆΡΙΑ

Μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε εύκολα! Ευχαριστώ πολύ!