3.3/διαδικτυακές τοποθεσίες

Αυτή η σελίδα αποσαφηνίζει τις διάφορες τοποθεσίες του Διαδικτύου του Αυτιστάν (και άλλων).


Autistan.org "ο κόσμος των αυτιστικών"

 • Η γενική θέση του Αυτιστάν και η διπλωματική οργάνωση του Αυτιστάν
 • "Διπλωματική και ειρηνική" εκπροσώπηση του Αυτιστάν, του αυτισμού (και των αυτιστικών ανθρώπων, εάν είναι απαραίτητο).
 • Επεξηγήσεις σχετικά με τον αυτισμό, συμβουλές σε κρατικές και άλλες οργανώσεις?
 • Προσπάθειες για τη συνεργασία, την εναρμόνιση και τη συνολική βελτιστοποίηση των εθνικών πρωτοβουλιών αυτιστικού για τον προαγωνισμό και την υπεράσπιση.

Facebook: Https://facebook.com/Autistan τηλε
γράφημα: https://t.me/Autistan_org emai
l: επαφή (σε) Αυτιστάν. οργανισμός


Ο Αυτιστάν. Rio "οτιστάν πρεσβεία στο Ρίο ντε Τζανέιρο-παγκόσμιο αρχηγείο"

 • Τόπος της Πρεσβείας του Αυτιστάν στο Ρίο ντε Τζανέιρο (για την πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία) και το παγκόσμιο φυσικό αρχηγείο της διπλωματικής οργάνωσης του Αυτιστάν
 • Δραστηριότητες της διπλωματικής οργάνωσης του Αυτιστάν για την πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο (και για άλλα κράτη στη Βραζιλία, ελλείψει ενεργών Πρέσβεων σε αυτά τα κράτη) ·
 • Εκπροσώπηση για τη Βραζιλία της διπλωματικής οργάνωσης του Αυτιστάν (του οποίου η καταστατική έδρα βρίσκεται στη Γενεύη της Ελβετίας).

Facebook: Https://facebook.com/Autistan.ri
o email: επαφή (σε) Αυτιστάν.


Autistan.net "το παγκόσμιο δίκτυο των αυτιστικών"

 • Τόπος του «παγκόσμιου δικτύου αυτιστικών», που είναι ένας χώρος «καταφυγίου» που γίνεται από και για αυτιστικά
 • Για να μοιραστούμε τα ενδιαφέροντα και τα πάθη μας, σε θεματικές ομάδες, με άλλους αυτιστικούς πρωταγωνιστές (και με μη αυτιστικούς θεατές).
 • Να κάνεις φίλους (αυτιστικά ή όχι), οπουδήποτε στον κόσμο και χωρίς γλωσσικούς φραγμούς.
 • Με προστατευτικές λειτουργίες για να αποφευχθούν τα συνήθη προβλήματα των "φυσιολογικών" κοινωνικών δικτύων (όπως ψέματα, κατηγορίες, αδικίες και άλλα αρνητικά πράγματα);
 • Με μια λειτουργία επαλήθευσης των πιστοποιητικών ή στοιχεία του αυτισμού (που είναι συνήθως πολύ χρήσιμο, ή απαραίτητο, για να αποφευχθούν ορισμένα σημαντικά προβλήματα).

Facebook: Https://facebook.com/Autistan.net τ
ηλεγράφημα: https://t.me/Autistan_net
email: επαφή (προς) Αυτιστάν. NET


Autistan.TV "Οι αυτιστικοί άνθρωποι σου μιλούν"

 • Autistan.TV είναι η συντόμευση του Internet και το όνομα του καναλιού μας στο YouTube
 • Για να βοηθήσει τους αυτιστικούς ανθρώπους να εκφραστούν (για παράδειγμα, παρέχοντας συμβουλές και δίνοντας τεχνικές συμβουλές για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως η συγκάλυψη του προσώπου)
 • για τη διάδοση των πληροφοριών του
 • Για να αναφέρετε χρήσιμα βίντεο για τον αυτισμό ή για τους αυτιστικούς συναδέλφους

Facebook: https://facebook.com/pg/AutistanTV-360809688088004 τηλε
γράφημα: Https://t.me/Autistan_TV emai
l: επαφή (σε) Αυτιστάν. οργανισμός


Autistance.org "βοήθεια αυτισμό"

 • Παγκόσμια υποστήριξη και βοήθεια ιστότοπος μεταξύ αυτιστικών, αυτιστικών γονέων και άλλων εθελοντών
 • Αυτή η έννοια της πρακτικής βοήθειας για ατομικούς αυτιστικά άτομα είναι συμπληρωματική της Autistan.org, η οποία είναι υπεύθυνη για τη βοήθεια της αιτίας του αυτισμού γενικά (ειδικά με τις δημόσιες αρχές), και καμία μεμονωμένη περίπτωση ·
 • Αυτό το έργο του συστήματος αυτοβοήθειας (με κάθε τρόπο) είναι απαραίτητο, δεδομένου ότι οι δημόσιοι και άλλοι οργανισμοί δεν παρέχουν (ή πολύ λίγα) την απαραίτητη βοήθεια στους αυτιστικούς ανθρώπους (και τις οικογένειές τους) ·
 • Όπως όλες οι έννοιες μας, εδώ είναι οι αυτιστικά που βρίσκονται στο κέντρο του έργου.
 • Αλλά σε αντίθεση με τις έννοιες "Αυτιστάν", εδώ είμαστε στο κέντρο, αλλά δεν κατευθύνουμε τα πάντα. Θέλουμε ένα γνήσιο σύστημα αυτοβοήθειας και κοινής χρήσης με βάση την ιδέα ότι όλοι χρειάζονται τον καθένα, και ότι ούτε οι αυτιστικοί ούτε οι γονείς μπορούν να μειώσουν τις δυσκολίες μας ενεργώντας με μοναχικό τρόπο ·
 • Ένα από τα βασικά αυτής της ιδέας είναι το γεγονός ότι κάθε αυτιστικό άτομο χρειάζεται ένα προσωπικό δίκτυο αυτοβοήθειας. Είναι προφανές, αλλά σπανίως υπάρχει ·
 • Πολλά πράγματα είναι πιθανά, με λειτουργίες έκτακτης ανάγκης, ταυτότητες και βραχιόλια, κλπ.
 • Το έργο αυτό μπορεί να αποφέρει μόνο αποτελέσματα με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ανθρώπων.
 • Προς το παρόν, πειραματιζόμαστε μόνο με μερικά μέρη του έργου. 
 • Σημείωση: για να υπάρχει ένας ενιαίος χώρος εργασίας, η έννοια "αυτισμός" διαχειρίζεται επίσης την υλοποίηση (όχι την κατεύθυνση) όλων των έργων για τις άλλες έννοιες και τοποθεσίες (Αυτιστάν, και άλλες τοποθεσίες "μη Αυτιστάν" που δεν αναφέρονται εδώ, για παράδειγμα στη Γαλλία), Χάρη στη συμμετοχή όλων των μελών των διαφόρων έργων σε έναν μόνο «διαχειριστή έργου», για τη στιγμή που εξακολουθεί να είναι υπό κατασκευή).

Facebook: Https://facebook.com/Autistance τηλεγ
ράφημα: Https://t.me/Autistance E-mail:
επαφή (για να) η αυτισμός. οργανισμός


 AutisticAlliance.org "βελτίωση της κατανόησης, της συνεργασίας και της δικαιοσύνης μεταξύ των ανθρώπων, με τα αυτιστικοί"

 • Γενική έννοια της βελτίωσης της κοινωνίας, βασισμένη στη συνεργασία μεταξύ αυτιστικού και μη αυτιστικού, τοποθετώντας αυτιστικά άτομα στο κέντρο
 • Η αυτιστική Συμμαχία δεν είναι μια οργάνωση, μια ομάδα ή ένα δίκτυο, αλλά ένα είδος «εννοιολογικού εργαστηρίου» που στοχεύει να μελετήσει και να αναπτύξει ευκαιρίες συνεργασίας για να βοηθήσει τους αυτιστικούς ανθρώπους (μέσω της καλύτερης κατανόησης των Αυτισμό από την κοινωνία) και να βοηθήσει την κοινωνία (δεδομένου ότι, όταν κάποιος κατανοεί τον αυτισμό, γίνεται φανερό ότι οι αυτιστικοί άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν στη διόρθωση του τρέχοντος, εσφαλμένου κοινωνικού συστήματος).
 • Αυτή η έννοια είναι πολύ ευρεία, παγκόσμια, και ασχολείται με θέματα που δεν αναπτύσσονται από άλλες έννοιες.
  Όπως:
  • Η διπλωματική οργάνωση του Αυτιστάν δεν ασχολείται με την «ακτιβίστρια» ακτιβίστρια σε επίπεδο χώρας, διότι εναπόκειται στις εθνικές ενώσεις να το πράξουν, αλλά η αυτιστική συμμαχία μπορεί να το κάνει (παγκοσμίως), για παράδειγμα με συμμετοχές σε διασκέψεις
  • Η Αυτότηταεμπλέκεται στην «επιτόπου» βοήθεια και υποστήριξη, για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά δεν μπορεί να μελετήσει τους διάφορους τρόπους συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, για παράδειγμα αναζητώντας τρόπους για να βοηθήσει τις οικογένειες να οργανωθούν μέσω του Διαδικτύου , για την εκπαίδευση και την προσαρμοσμένη μάθηση, που είναι ο ρόλος της αυτιστικής Συμμαχίας.
 • Η αυτιστική συμμαχία μπορεί να καταγγείλει ενέργειες ή καταστάσεις επιζήμιες για τους αυτιστικούς ανθρώπους, κακές προσεγγίσεις στον αυτισμό, κατάχρηση χρηματοοικονομικών πόρων κ. λπ., και μπορεί να βοηθήσει τις εθνικές αυτιστικών οργανώσεων να ακουστούν σε Σε διεθνές επίπεδο (για παράδειγμα, στα Ηνωμένα Έθνη).
 • Η αυτιστική Συμμαχία είναι επίσης ένας "χώρος" αφιερωμένος στην αντανάκλαση και τη διαβούλευση των αυτιστικών ακτιβιστών ή στοχαστών, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε εσωτερικό (μη δημόσιο) τρόπο, επιτρέποντας την πλήρη ελευθερία και ανεξαρτησία των συμμετεχόντων, επιτρέποντας Να βελτιώσουμε τις άλλες έννοιες (όπως "Αυτιστάν") μέσω του μεριδίου των πληροφοριών και των γνωμοδοτήσεων, γνωρίζοντας τις τελευταίες λεπτομέρειες και τα προβλήματα που αφορούν την αιτία (για παράδειγμα, σε θέματα πολιτικής, έρευνας, εθνικών κοινωνικών καταστάσεων για να Για τους αυτιστικούς ανθρώπους, κλπ.)
 • Δεδομένου ότι είναι μια έννοια της μελέτης και εργασίας "εσωτερική", απαραίτητα εμπιστευτικό, η ιστοσελίδα AutisticAlliance.org παρουσιάζει μόνο μερικά άρθρα, βίντεο και τα πρακτικά των διαλέξεων.

Facebook: https://facebook.com/AutisticAllianc
e email: επαφή (προς) Αυτισμόςσυμμαχία.


Ο Αυτιστάν. κατάστημα "Αυτιστάν online shop" (υπό κατασκευή)

 • Ιστότοπος του διαδικτυακού καταστήματος του Αυτιστάν 
 • Επιτρέπει στο κοινό να αγοράζει σημαίες από το Αυτιστάν και άλλα αντικείμενα.
 • θα βοηθήσει στην εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων για την πληρωμή των εξόδων μας.
 • (Η πώληση των αντικειμένων "Αυτιστάν" επιτρέπεται μόνο εδώ ή με άδεια.)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: επαφή (σε) Αυτιστάν. κατάστημα


Ο Αυτιστάν. χώρος "εδαφική περιοχή του Αυτιστάν" (υπό κατασκευή)

 • Κοινοτικό σχέδιο για να σχηματίσει ένα φυσικό εδαφικό χώρο του Αυτιστάν αποτελούμενο από όλους τους χώρους που προτείνονται (και ανήκουν ή διαχειρίζονται) από αυτιστικά και τις οικογένειές τους στον κόσμο.
 • Θα ήταν ένας φυσικός χώρος (εφόσον θα υπήρχε πράγματι, στην πράξη), και ταυτόχρονα συμβολικός, καθώς αυτό το "άθροισμα μεμονωμένων χώρων" δεν μπορεί να σχηματίσει μια χώρα με τη νομική έννοια του όρου.
 • Η ιστοσελίδα θα επιτρέψει να λίστα και να δημοσιεύσετε όλα αυτά τα διαστήματα, και να δημοσιεύσετε φωτογραφίες, αν τα μέλη επιθυμούν.
 • Τα σημεία περιγράμματος (με το Αυτιστάν) θα είναι διαθέσιμα για δωρεάν λήψη. Τα πιστοποιητικά (ή "τίτλοι τίτλων" του Αυτιστάν) θα πωληθούν (προαιρετικά), γεγονός που θα μας επιτρέψει να έχουμε κάποια οικονομικά έσοδα. 

AutisMuseum.o
r
g εικονικό και φυσικό Μουσείο έργο σκιαγράφηση επιτεύγματα, έργα, επιτυχίες, συλλογές κλπ. Αυτιστικοί άνθρωποι


Autismology.o
rg μέλλον σχέδιο για να μελετήσει και να διδάξει αυτισμό, από αυτιστικό, για μη αυτιστικά άτομα και αυτιστικό.
Σημείωση: για να κατανοήσουμε αυτό το έργο, πρέπει να κατανοήσουμε τη διαφορά που κάνουμε μεταξύ "αυτισμό" και "διαταραχές" (ή δυσκολίες), η οποία εξηγείται συνοπτικά στο τμήμα μας "επεξηγήσεις", και στη σελίδα "ημέρα του Αυτιστάν". 
(Πράγματι, τα "διδακτικές ιδιαιτερότητες" δεν βγάζουν νόημα.)


Υπάρχουν επίσης ιστότοποι στο διαδίκτυο για τις εικονικές πρεσβείες μας (online) κ
α
ι για τις ιστοσελίδες μας για διάφορες χώρ
ε
ς: κωδικοί μπλε χώρας: οι εικονικές πρεσβείες μας (online) κωδ
ι
κοί μαύρης χώρας: οι ιστοσελίδες μας για διάφορες χώρες

HQ UN AE AM Ακ Ακ στην AU AZ BAPK BAru BE BD BG BG BR BS BT με ΒΖ CA CD CF c CI c CM CN CO CR CU CY c GR και κ. π. π. π. γ   NH HR HT HU ID IE IL IN IR είναι αυτό τζπμ Τζο ΤΖΈΙ Πι καζζ κ. Π. γ. κ KP KW KZ LA LB l i μου-IQ MG MK ML μ. μ. μ. χ E PF PG c PK κ. π. μ. κ. κ. ρ. μ. α. α. κ. κ. κ. κ. κ. κ. κ. μ. α. μ