6 / Velvyslanci

Velvyslanci Autistánu

Funkce velvyslanců

Podmínky a pravidla

Zvláštní velvyslanci Autistánu

Přesnost ohledně reprezentativnosti a velvyslanců

Vztahy mezi velvyslanci a „domorodci“ v Autistánu

Více


Velvyslanci Autistánu

  

BE (Belgie) – Brusel:

François Delcoux
BR-AM (Brazílie, Amazonský stát) – Manaus:

Bruno Dantas

 • Kontakt: ambassador-br-am (à) autistan.org

BR-CE (Brazílie, stát Ceara) – Fortaleza:

João Carlos Pinheiro

 • Kontakt: ambassador-br-ce (à) autistan.org

BR-DF (Brazílie, stát Distrito Federal) – Brasilia:

Jorge Venâncio

 • Kontakt: ambassador-br-df (à) autistan.org

BR-MG (Brazílie, Stát Minas Gerais) – Belo Horizonte:

Victor Mendonça

 • Kontakt: ambassador-br-mg (à) autistan.org

BR-SP (Brazílie, Stát São Paulo) – São Paulo:

Gladstone Alves

 • Kontakt: ambassador-br-sp (à) autistan.org

BR-SP (Brazílie, stát Rio Grande do Sul) – Porto Alegre:

Isadora Fredrichová

 • Kontakt: ambassador-br-rs (à) autistan.org


FR (Francie) – Paříž:

Hugo HoriotKZ (Kazachstán) – Almaty:

Adiyar ZharmenovMA (Maroko) – Rabat:

Karim BenabdeslamPE (Peru) – Lima:

Miguel "Angel" Fernandez GarciaRE (Reunion) (francouzský ostrov) – (Rezidence v exilu v Rio de Janeiru):

Eric LucasUS-NY (Spojené státy americké, stát New York) – New York City:

Stephen Mark Shore


Funkce velvyslanců

Vztahy mezi velvyslanci a národními organizacemi:

 • Velvyslanci Autistánu by se měli snažit informovat, pomáhat a povzbuzovat všechny příslušné orgány a organizace zemí nebo území, aby zlepšily situaci a životy autistů.
 • Velvyslanci Autistánu budou prezentovat a vysvětlovat "Základní práva autistiky, podle diplomatické organizace Autistan".
 • Velvyslanci Autistánu by měli usilovat o reprezentaci Autistánu (tj. Duševního světa autistiky nebo autismu) národním orgánům a organizacím.
 • Velvyslanci Autistánu také nepřímo zastupují „domorodce“, morálně i globálně (tj. Osoby, které se narodily autisticky, jako lid, který lze považovat za „autistický národ“).
 • Nejedná se o autistiku země nebo území: to je role organizací autistů v každé zemi nebo území.
 • Pokud taková organizace neexistuje, velvyslanci by se měli snažit podpořit její vytvoření za pomoci příslušných vnitrostátních orgánů a organizací.
  • Organizace pomáhající autistice mohou být samy organizacemi autistů za předpokladu, že získají potřebné prostředky a podporu, což může být závazkem pro orgány veřejné správy.
   V takovém případě by se velvyslanci měli snažit připomenout a vysvětlit tyto povinnosti a měli by povzbudit autority, aby je uplatňovali konkrétně.
 • Velvyslanci Autistánu si mohou uvědomit zprávy o situaci v oblasti autismu a autistiky v zemi a různé úkoly užitečné pro diplomatickou organizaci Autistan.
 • Velvyslanci Autistánu jsou konzultováni a účastní se rozhodnutí Organizace.

Podmínky a pravidla

 • 1 / Jakýkoli velvyslanec Autistánu musí být autistickou osobou, s důkazy o autismu (přítomném nebo minulém), snadno dostupném veřejnosti.
 • 2 / Jakýkoli velvyslanec Autistánu může mít jakýkoliv „typ“ nebo „úroveň“ autismu (včetně neverbálního);
 • 3 / Jakýkoli velvyslanec Autistánu má věk nad 13 let (v případě potřeby však mohou být uděleny výjimky pro mladší výjimečné případy);
 • 4 / Jakýkoli velvyslanec Autistánu může být muž nebo žena (nebo jakákoliv změna, včetně „neidentifikovaného“);
 • 5 / Každý velvyslanec Autistánu musí pobývat ve státě nebo na území, na kterém zastupuje (s výjimkou zvláštních případů, například pokud musí velvyslanec žít v exilu).
 • 6 / Každý velvyslanec Autistánu musí mít vysoké diplomatické chování a vysoký morální postoj a zároveň vykonávat cokoli jako velvyslanec;
 • 7 / Jakýkoli velvyslanec Autistánu nikdy nepoužije svého postavení k osobnímu prospěchu nebo k potřebě společenské úcty;
 • 8 / Jakýkoli velvyslanec Autistánu, který dělá cokoli jako velvyslanec, nikdy neříká sám za sebe (nebo sám), ale vždy za Autistanu nebo diplomatickou organizaci Autistan;
 • 9 / Každý velvyslanec Autistánu, který dělá cokoli jako velvyslanec, se musí chovat podle hlavních charakteristik autismu (jako je pravost, bezúhonnost, upřímnost, upřímnost, přímost, soudržnost, přesnost).
  Když dělá něco jako velvyslanec, on (nebo ona) nesmí používat “opačné” charakteristiky (který být typický pro non-autismus), dokonce jestliže to je “tím, že hraje roli (scénář)”, pro účel naší věci t .
 • 10 / Pokud se velvyslanec, který dělá cokoli jako velvyslanec, nemůže chovat tak, jak je zde požadováno, kvůli smyslovým nebo duševním agresím v důsledku neautismu, pak jeho (nebo její) kroky nebo rozhodnutí může Rada přehodnotit (nebo zrušit). velvyslanců Autistánu (CAA).
 • 11 / Každý velvyslanec může být odvolán z oprávněných důvodů as právem na spravedlivé vysvětlení a obhajobu Radou velvyslanců Autistánu (CAA).

Zvláštní velvyslanci Autistánu

 • Úlohy, mise, funkce a další charakteristiky zvláštních vyslanců jsou definovány případ od případu a podle situace a nemusí vždy podléhat výše uvedeným pravidlům a podmínkám.
 • Tento status je určen především pro „autistické cestovatele“ nebo expatrioty, nebo pro jiné autistické osoby, které mohou do určité míry zastupovat Autistán, aniž by odpovídaly obvyklému statusu nebo podmínkám velvyslanců spojených s určitou zemí.

Přesnost ohledně reprezentativnosti a velvyslanců:

Stručně řečeno, když jste "v Autistánu", jste "v autismu", tj. V autistických myšlenkách, myšlenkách, chování, úspěších, charakterizovaných zejména autenticitou a originalitou, na rozdíl od "standardních" myšlenek a postojů, které automaticky následují společenské normy a konvence vytvořené společně jinými lidmi.

Pojem Autistan je tedy ve skutečnosti podobný autismu.

Diplomatická organizace Autistan Diplomatic Organization se proto snaží „reprezentovat“ autismus jako koncept, spíše než samotné autistiky.
Představuje tedy „(virtuální) zemi“, kterou je Autistán nebo autismus, a nikoli „občané“ této země.

Velvyslanci tedy přesně "nepředstavují" autistické lidi, ale spíše autismus.
Lze také říci, že „reprezentují“ autistické lidi na celém světě, vnímané jako „autistický národ“, ale pouze morálně a bez jakékoli právní či politické reprezentace.
Stejně jako velvyslanci z „oficiálních“ zemí (konvenčních, fyzických) nereprezentují obyvatele své země, ale spíše stát nebo vládu, která je jmenovala.

V budoucnu však chceme vést obecné konzultace s autisty v různých zemích, abychom je požádali, aby nám sdělili, kteří autisté ve své zemi by rádi viděli jako vyslanci Autistánu.
Vědí, že tito velvyslanci nebudou reprezentovat autistické lidi ve své zemi, ale – když jsou ve své roli velvyslanců – se budou snažit „reprezentovat“ nebo „bránit“ autismus, nebo alespoň představit náš autistický pohled na autismus.
Tito velvyslanci však nebudou „voleni“ „autistickými lidmi“ zemí, protože vybereme lidi, kteří podle našeho názoru nejvíce odpovídají touhám autistů a myšlence velvyslance Autistán.

Skutečné nebo právní zastoupení osob s autismem v zemi musí být prováděno autistickými osobami v této zemi, a zejména jejich zastupitelskými organizacemi.
Nelze to provést zahraniční organizací (jsme „cizinci“ ve všech zemích, protože jsme „mimozemskou“ organizací), ani velvyslanci, kteří jsou autistickými občany těchto zemí, protože tyto osoby jsme konečně vybrali my a reprezentují především naši organizaci, která se snaží reprezentovat autismus, a která představuje autisty pouze nepřímo, morálně a globálně.


Vztahy mezi velvyslanci a „domorodci“ Autistanu:

 • Velvyslanci nemají oficiální ani formální vztahy s „domorodými“ jednotlivci (tj. S autismem země), protože jejich posláním je zastupovat Autistán (a nikoli autistické občany) před úřady a organizacemi dané země.
 • Velvyslanci Autistánu nemohou pomáhat ani bránit autistiku země nebo území obecně ani autistického jednotlivce (přinejmenším v rámci své úlohy velvyslance, ale mohou dělat to, co chtějí samostatně).
 • Domorodci mohou mít různé typy vztahů a účastí s diplomatickou organizací Autistan: buď přímo s velitelstvím, nebo s konzulární sekcí velvyslanectví v jejich zemi nebo území, které mohou v budoucnu existovat.
 • O volbě velvyslance je možné konzultovat v nejvyšší možné míře.

Více informací :

 • Velvyslanci mohou být vybráni nebo schváleni Radou velvyslanců Autistánu (CAA).
 • Velvyslanci Autistánu představují duševní a duchovní život autistů (který je charakteristický pro jejich autistické strany), nebo "aspekty jejich myšlenek, které jsou v autismu".
 • To je doplňkem k organizacím „samoobhájení“ (autistickým organizacím), které se spíše zabývají životem „ve společnosti“ v hmotném světě (práva, vzdělávání, adaptace, bydlení, práce atd.).
 • Je tedy možné říci, že Autistan (a to, co souvisí, tedy naše Organizace), je o duchovním nebo mentálním či „autistickém“ životě autistů, zatímco jiné organizace se zabývají jejich hmotným životem.
 • Můžeme také říci, že velvyslanci a velvyslanectví Autistánu zastupují „část autistické osoby, která je v Autistánu“, zatímco organizace „sebeobhájení“ představují „část autistické osoby, která je na Zemi“ (v hmotného světa).
 • Proto velvyslanci Autistánu nemají pracovat na stejných věcech jako tyto organizace.
  Oba by se však měli snažit o spolupráci.
 • Přestože není Autistan uznáván jako „skutečná“ země, koncept diplomatické organizace Autistan s velvyslanectvími a velvyslanci je dokonale platný jako nestátní herec diplomacie skladby II.
 • Existence fyzického velvyslanectví v zemi není nutná, aby mohla být velvyslancem.