4/sjedište

Sjedište diplomatske organizacije Autistan

Odabrali smo divni grad Rio de Žaneiro da napravimo prvu fizičku ambasadu na svijetu, koja je domaćin sjedištu naše organizacije (posvećene web lokacije: Autistan. Rio).

Odista, autistična populacija je obično odbijena ili se smatra samo vrijednim da se pošalje u bolnice ili u specijalne centre. Zato, sa našom prvom ambasadom, pokušavamo da uradimo najbolje za autističnu manjinu, sa vrstom "lokacije snova", u cilju smanjenja nepravde.

I također, Rio de Janeiro je dobar primjer harmoničnosti između prirode i ljudskih konstrukcija; slično tome, ambasade Autistan streme "tačke sastanka" između autizma (prirodnog referencijalne) i društva (veštačko referencijalno).


Mapa Autistan diplomatske organizacije, s online ambasadama i ambasadorima (2018)


Da bi znali više o našem stožeru,
ili da zakaћu sastanak,
molimo posjetite posveжenu web stra
nicu, Autistan.