Inclusive kamp u Kazahstanu, sa Zastavom Autostana