Imenovanje Stephena M. Šora za ambasadora Autistana u SAD (država New York)

U avgustu 2016. pitali smo Stephena M. Shorea da li želi da bude ambasador Autistana u SAD (za državu New York).
On je voleo koncept i složio se.

Kasnije je Vijeće ambasadora autizana (CAA) potvrdilo ovo imenovanje.

Rođen 1961. godine, Stephen Mark Shore je autist i profesor obrazovanja (autizam) na Univerzitetu Adelphi u Njujorku; izvodi prezentacije i predavanja o autizmu, u mnogim zemljama; napisao je i nekoliko knjiga o autizmu; i sada je prvi ambasador Autistana u SAD, zvanično od oktobra 2016.

Moramo nastaviti da razvijamo i jačamo našu Organizaciju (koja ide vrlo sporo, jer nedostatak sredstava), prije nego što ambasadori mogu započeti svoje misije.

  • Više informacija o Stephen M. Shore:
    • Njegova internet stranica: AutismAsperger.net
    • Njegova Wikipedia stranica: en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Shore_(professor)
    • Google: Stephen Shore autizam