3 / Organizacija

Diplomatska organizacija Autistan

Brazilska verzija našeg Emblema (ili Pečata), koja postoji na drugim jezicima


Definicija Diplomatske organizacije Autistan:

– Statutarna verzija: "Diplomatska, pacificna, autistična međunarodna nevladina organizacija, s ciljem objašnjavanja, zastupanja i očuvanja mentalnog svijeta autistike i autizma".

– Pojednostavljena verzija: "100% autistična, neprofitna organizacija kao poštujući interfejs između mentalnog sveta autizma (ili autizma) i neautističkog sveta".

– Ili, još više pojednostavljeno: "Most između autizma i neautizma".

Moguće je reći da je Autist o duhovnom i mentalnom životu autistike, dok su druge organizacije (kao što su udruženja autističara ili roditelji) o njihovom materijalnom životu.
Stoga možemo reći i da:
– Ambasade (i ambasadori) Autistana predstavljaju "dio autističkog lica koja je u Autistinu", sa stanovišta prilagođavanja autizmu –
dok druge organizacije (" samozastupanje ") predstavljaju" deo autistične osobe koja je na Zemlji "(u materijalnom svetu), generalno s aspekta prilagođavanja društvenom sistemu.

Iako Autistan nije priznao kao "stvarnu" zemlju, koncept ambasada i ambasadora ima prirodu "para-diplomatije", isto kao i "Model Ujedinjenih nacija" (za mlade), na primjer.


Diplomatska organizacija Autistan u svetu:


Od oktobra 2016, kreator imena "Autistan", Josef Šovanec (autizam veoma poznat u Francuskoj), je kum koncepta Diplomatske organizacije Autostan.