Знамето на Аутистан, проведено от дете с Аутизъм в Брюксел (Белгия) по време на световния ден на осъзнаването на Аутизъм 2018

(снимка Cinzia Agoni)